| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Ekwiwalenty pracownicze

Ekwiwalenty pracownicze

Ekwiwalenty pracownicze spełniają jedną podstawową funkcję – rekompensują pracownikom świadczenia, których nie mogli otrzymać w ich pierwotnej postaci. W praktyce najczęściej spotykamy się z ekwiwalentem pieniężnym za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Nowe przepisy uściśliły również problematykę sposobu wliczania do podstawy wymiaru ekwiwalentu składników zmiennych za okresy nie dłuższe niż miesiąc. Na tym tle dochodziło bowiem do licznych trudności i nadużyć interpretacyjnych. W obecnym stanie prawnym w podstawie ekwiwalentu uwzględniamy zmienne składniki wynagrodzenia należne pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, niezależnie od tego, za jaki okres przysługiwały.

Istotne z praktycznego punktu widzenia jest wprowadzenie nowej metody ustalania kwot należnego ekwiwalentu. Uprzednio obowiązujące w tym zakresie zasady przewidywały przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za godzinę niewykorzystanego urlopu konieczność podzielenia przeciętnego wynagrodzenie pracownika za jeden dzień przez 8 godzin, co pogarszało sytuację osób, których normy dobowe czasu pracy były niższe. Dotyczyło to np. zatrudnionych w 7-godzinnej normie dobowej (np. niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym zatrudnionych na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.), czy też pracowników zakładów opieki zdrowotnej, wykonujących pracę przez 7 godzin 35 minut, 6 lub 5 godzin na dobę (art. 32g ust. 1, 3, 4 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.). Od listopada 2009 r. wynagrodzenie za jeden dzień jest dzielone przez liczbę godzin odpowiadającą dobowej normie czasu pracy danego pracownika.

Ważna zmiana objęła również pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, dla którego wartość współczynnika urlopowego obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, np. dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wynosi on w 2010 r. 15,81 (3/4 x 21,08).

Przykład
Piotr M. jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym i zatrudniony na 1/2 etatu. Otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę pracodawca musi mu wypłacić ekwiwalent pieniężny za 15 godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Z tego tytułu otrzyma 406,65 zł, co jest wynikiem następujących działań:

  • miesięczną pensję dzielimy przez współczynnik ekwiwalentu: 2000 zł : 10,54 (1/2 x x 21,08) = 189,75 zł,
  • stawkę dzienną ekwiwalentu dzielimy przez normę dobową : 189,75 zł : 7 = 27,11 zł,
  • stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego: 27,11 zł x 15 = 406,65 zł.

Ekwiwalent urlopowy przysługujący nauczycielom

Nauczycielom zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela (ustawa z 26 stycznia 1982 r. – DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu w nieco szerszym zakresie przedmiotowym, niż ma to miejsce w przypadku pracowników „kodeksowych”.

Karta Nauczyciela poszerza katalog sytuacji, w których nauczyciel zyskuje prawo do ekwiwalentu. Może to nastąpić z powodu:

  • rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
  • powołania do zasadniczej służby wojskowej albo
  • powołania do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Przepisy wprowadzają także pewne ograniczenie. Nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż:

  • za 8 tygodni, jeżeli jest zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe (nauczycielom tym normalnie przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania),
  • za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne (tym nauczycielom przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK