| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Ustawa antykryzysowa – poradnik dla pracodawców

Ustawa antykryzysowa – poradnik dla pracodawców

W celu ułatwienia przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w okresie kryzysu od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. będzie obowiązywać ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (DzU z 2009 r. nr 125, poz. 1035), zwana dalej ustawą antykryzysową.

Jeżeli przedsiębiorca, który znajduje się w przejściowych trudnościach finansowych, ma utworzony fundusz szkoleniowy, to przysługuje mu dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów:

  • szkolenia pracowników za okres do 6 miesięcy,
  • studiów podyplomowych skierowanych pracowników za okres do 12 miesięcy.

Przez koszty szkolenia lub studiów podyplomowych rozumie się koszty należne odpowiednio instytucji szkoleniowej lub prowadzącej studia podyplomowe.

Warunkiem koniecznym do spełnienia jest uzasadnienie, że szkolenie lub studia podyplomowe są związane z obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy. Ocena, czy wymóg ten jest spełniony, należy do starosty. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia staroście na jego żądanie dokumentu potwierdzającego istnienie funduszu szkoleniowego, list imiennych osób podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz dokumentów wykazujących poniesione koszty szkoleń lub studiów podyplomowych, na które uzyskał dofinansowanie.

WAŻNE!

Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych posiadający fundusz szkoleniowy może korzystać ze wsparcia pieniężnego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Dofinansowanie następuje na zasadach określonych w umowie zawartej między starostą i przedsiębiorcą. Jego wysokość wynosi na jedną osobę do 80% kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227) i obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W III kwartale 2009 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3113,86 zł.

Zasadniczo nie można ubiegać się o dofinansowanie kosztów szkoleń dla pracowników bez obniżania im wymiaru czasu pracy. Jednym z celów ustawy antykryzysowej jest wspieranie środkami Funduszu Pracy inwestowania przez przedsiębiorców w przejściowych trudnościach finansowych w podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Pomoc publiczna polega na częściowym pokryciu kosztów szkoleń lub studiów podyplomowych oraz wypłacie stypendiów ze składkami na ubezpieczenia społeczne, których wysokość jest uzależniona od rodzaju zastosowanego rozwiązania: przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy. A zatem chodzi o wykorzystanie czasu niewykonywania pracy na kształcenie się załogi. Przedsiębiorca, zawierając umowę ze starostą, ma obowiązek dostarczyć powiatowemu urzędowi pracy listę pracowników z wyszczególnieniem, jakim rozwiązaniem zostali objęci. To oznacza, że dofinansowanie kosztów szkoleń zależy od obniżenia wymiaru czasu pracy, chociażby o niewielką część (np. do 9/10 etatu), mimo że przedsiębiorca chciałby zatrudniać swoich pracowników na niezmienionych warunkach.

Przedsiębiorca, kierując pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe, zawiera z nim obligatoryjnie umowę określającą prawa i obowiązki stron. W przypadku nieukończenia z winy pracownika szkolenia lub studiów podyplomowych przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić staroście koszty tych szkoleń lub studiów, na zasadach określonych w łączącej ich umowie. Natomiast pracownik, który nie ukończył szkolenia lub studiów podyplomowych ze swojej winy bądź został z nim rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 52 k.p. (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), musi zwrócić przedsiębiorcy koszty szkolenia lub studiów zgodnie z postanowieniami umowy, którą wspólnie zawarli.

WAŻNE!

W przypadku nieukończenia szkolenia lub studiów z winy pracownika ryzyko zwrotu staroście kosztów szkoleń lub studiów podyplomowych obciąża przedsiębiorcę.

Kolejne wsparcie polega na tym, że starosta finansuje przedsiębiorcy, na warunkach określonych w przyjętej przez nich umowie w sprawie pokrycia części kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, naliczone od wypłaconych stypendiów składki na ubezpieczenia społeczne pracowników należne od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK