| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Zwolnienia od pracy

Zwolnienia od pracy

Pracownik, zawierając umowę o pracę, zobowiązuje się do pozostawania w dyspozycji pracodawcy w określonym miejscu i czasie. Pracodawca natomiast ma obowiązek zorganizować pracownikowi pracę oraz wypłacić za nią umówione wynagrodzenie. Czas, przez jaki pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w poszczególnych dniach i godzinach, powinien być określony w wewnętrznych aktach prawnych ustalających systemy i rozkłady czasu pracy oraz okres rozliczeniowy czasu pracy obowiązujące u danego pracodawcy. Na ogół jest to regulamin pracy, układ zbiorowy pracy lub obwieszczenie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pracownik nieobecny w ustalonym miejscu i czasie nie poniesie konsekwencji swojej nieobecności.

Aplikanci

Są pewne grupy zawodowe, których kształcenie wymaga zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Dotyczy to w szczególności osób, które do wykonywania zawodu muszą mieć szczególne kwalifikacje. Są to aplikanci radcowscy, adwokaccy i notarialni.

Jak wynika z art. 34 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (DzU z 2002 r. nr 123, poz. 1059 ze zm.), pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów radcowskich przysługuje zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych odbywanych poza siedzibą jednostki organizacyjnej. Celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego. Pracownik w okresie zwolnienia zachowuje prawo do wynagrodzenia. Program szkolenia i wymiar zajęć ustala organizator tego szkolenia, czyli Okręgowa Izba Radców Prawnych. Zajęcia najczęściej odbywają się systematycznie w określoną liczbę dni w tygodniu, ale mogą także toczyć się nieprzerwanie przez określony czas (np. tydzień). Pracownikowi przysługuje również prawo do płatnego urlopu, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, z przeznaczeniem na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego oraz zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie wstępnym i radcowskim.

Również ustawa z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (DzU z 2002 r. nr 123, poz. 1058 ze zm.) w art. 76a i 78c zapewniła aplikantom adwokackim i osobom ubiegającym się o przyjęcie na aplikację prawo do zwolnienia od pracy na takich samych zasadach jak aplikantom i kandydatom radcowskim.

Pracownicy uczestniczący w egzaminie konkursowym zarówno wstępnym, jak i notarialnym uzyskali prawo do zwolnienia na podstawie art. 74c ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (DzU z 2008 r. nr 189, poz. 1158 ze zm.).

Warto wspomnieć, że obecnie aplikacja ogólna (przygotowująca do aplikacji sądowej i prokuratorskiej) oraz sądowa i prokuratorska nie powoduje obowiązku zwolnienia od pracy na zajęcia dydaktyczne, gdyż uczestnicy tych aplikacji nie mają w ogóle prawa podejmować zatrudnienia. Wyjątkowo aplikanci aplikacji ogólnej oraz aplikanci sędziowscy i prokuratorscy mogą być zatrudnieni na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym oraz mogą podejmować zajęcia o charakterze naukowym, dydaktycznym (np. na uczelni) lub publicystycznym (np. w prasie specjalistycznej), ale tylko gdy wykonywanie tego zatrudnienia lub zajęcia nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta oraz pod warunkiem zawiadomienia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w której odbywają aplikacje (art. 47 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – DzU nr 26, poz. 157 ze zm.). W praktyce aplikanci powyższych aplikacji prowadzonych w KSSiP muszą rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy (jeżeli nie był związany z pracą naukową lub dydaktyczną), aby móc należycie wykonywać obowiązki aplikanta. W przeciwnym wypadku grozi im nawet skreślenie z listy aplikantów.

Dokształcanie nauczycieli

Odrębne przepisy regulują uprawnienia przysługujące podnoszącym kwalifikacje nauczycielom. Uprawnienia te wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (DzU z 2001 r. nr 1, poz. 5).

Przepisy tego rozporządzenia zapewniają nauczycielowi płatne zwolnienie w wymiarze łącznie do 6 dni roboczych na załatwienie formalności związanych z przyjęciem na studia i na przystąpienie do egzaminów wstępnych. Zwolnienie to udzielane jest na podstawie wniosku nauczyciela.

Nauczyciel ma prawo również do płatnego zwolnienia od pracy na czas niezbędny do przystąpienia do egzaminów z zakresu programu określonego kierunku studiów wyższych w systemie eksternistycznym. Natomiast gdy nauczyciel powtarza rok studiów i nie uzyska płatnego urlopu szkoleniowego oraz ulg i świadczeń, ma prawo do bezpłatnych zwolnień od pracy na czas obowiązkowych zajęć dydaktycznych i egzaminów.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK