| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Rozliczanie podatku dochodowego od pracowników

Rozliczanie podatku dochodowego od pracowników

Pracodawca zobowiązany jest w stosunku do pracownika nie tylko do wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jest on również płatnikiem składek ZUS oraz podatku dochodowego. Musi więc dokonywać rozliczenia wynagrodzenia pod kątem podatkowym oraz odprowadzać comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy.

Definicja płatnik

Płatnik to podmiot zobowiązany na podstawie ustawy do obliczenia, pobrania i terminowej wpłaty pobranego podatku. Nie ma przy tym znaczenia, czy w ustawach podatkowych został nazwany płatnikiem. Istotne jest bowiem jedynie nałożenie na ten podmiot określonych obowiązków.

Celem ustanowienia instytucji płatnika było zniwelowanie problemu uchylania się od opodatkowania podatników oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania aparatu skarbowego państwa odpowiedzialnego za ściąganie podatków. Dużo prościej jest nałożyć obowiązki poboru podatku na podmiot, który przekazuje podatnikowi wartości stanowiące jego przychody (pobór podatku u źródła), niż prowadzić kontrolę podatkową i wszczynać egzekucję w razie niewywiązania się podatnika z obowiązku płacenia podatków. Płatnik przekazuje organowi podatkowemu podatek za podatnika, pobierając ten podatek bezpośrednio z przychodów (dochodów) podatnika. Podatek zawiera się więc w wynagrodzeniu brutto pracownika i sam z siebie nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Oczywiście płatnik może także nie wykonać nałożonych na niego obowiązków prawidłowo. Płatnik, który nie wykonał nałożonych na niego obowiązków, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Tym samym, mając na celu interes fiskalny państwa, budżet został zabezpieczony przed nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków przez płatników. Jeżeli płatnik nie pobrał podatku lub pobrał podatek, lecz go nie wpłacił, będzie zobowiązany do jego zapłaty na rzecz właściwego organu podatkowego bez względu na aspekt ewentualnej niewinności w niedopełnieniu obowiązku.

Odpowiedzialność płatnika

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku przez płatnika nie wpływa na odpowiedzialność podatnika, który za swoje zobowiązania podatkowe odpowiada całym swoim majątkiem. Wyjątkiem są przypadki zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania przy dochodach z umowy o pracę oraz stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych, tj. ze źródeł przychodów, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy podatkowej. W takich przypadkach podatnik nie ponosi odpowiedzialności do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik, chyba że podatnik ponosi winę za to, że płatnik nie wywiązał się ze swoich powinności.

WAŻNE!

Płatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony.

Podstawą odpowiedzialności płatnika jest decyzja organu podatkowego, w której określa się wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku. Decyzję tę można wydać również po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego. Podstawową przesłanką do wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika jest stwierdzenie braku winy podatnika. Warunkiem przyjęcia, że niepobranie podatku obciąża płatnika, jest uprzednie wykluczenie winy podatnika. Natomiast niepobranie podatku z przyczyn leżących po stronie innych osób niż podatnik, w tym z przyczyn obiektywnych czy losowych (trudnej sytuacji ekonomicznej i braku posiadania wystarczającej ilości środków pieniężnych), nie wyłącza odpowiedzialności płatnika.

Wynagrodzenie płatnika

Płatnikom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników. Płatnik, który pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, jest zobowiązany dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego wraz z odsetkami za zwłokę. Zwrot nienależnego wynagrodzenia następuje na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy. Wynagrodzenie płatnika ma charakter nieobowiązkowy, tzn. płatnicy mogą go pobierać, ale nie muszą. W przypadku przedsiębiorców pełniących funkcję płatnika wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa jest przychodem z działalności gospodarczej. Przychód ten powstaje w dacie faktycznego pobrania wynagrodzenia. Trzeba przy tym pamiętać, że zaliczka niewpłacona w terminie staje się zaległością podatkową i jej zapłata po terminie nie daje płatnikowi prawa do wynagrodzenia.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK