| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Terminy w prawie pracy i w umowach cywilnoprawnych

Terminy w prawie pracy i w umowach cywilnoprawnych

W Kodeksie pracy i innych przepisach regulujących stosunek pracy znajduje się wiele obowiązków, które należy wykonać w określonym czasie, i uprawnień, które przysługują zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy przez wyznaczony okres. Aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki lub korzystać z uprawnień, należy wiedzieć, jak liczyć takie terminy i okresy.

Należy podkreślić, że umowę można wypowiedzieć tylko wtedy, gdy zlecenie nie zostanie wykonane przez przyjmującego (tj. dopóki nie dokona on zleconej czynności) lub – przy zleceniu stałym zawartym na czas określony – nie upłynie przewidziany w umowie czas istnienia zobowiązania. Dopuszczalność wypowiedzenia w każdym czasie zlecenia zawartego na czas oznaczony potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 28 września 2004 r. (IV CK 640/03, OSNC 2005/9/157).

Ponadto każda ze stron może odstąpić od umowy bez konieczności naprawienia szkody w razie ogłoszenia upadłości przyjmującego zlecenie (art. 102 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego). Natomiast ogłoszenie upadłości dającego zlecenie powoduje wygaśnięcie zobowiązania. Przyjmujący zlecenie może dochodzić w postępowaniu upadłościowym odszkodowania, ograniczonego jednak do samej straty (art. 102 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego).

Żadna ze stron ani w umowie, ani w późniejszym oświadczeniu nie może zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (art. 746 § 2 k.c.). Natomiast jeżeli umowa ogólnie przewiduje możliwość wypowiedzenia z zachowaniem określonego terminu, termin ten nie ma zastosowania, jeśli istnieje ważny powód wypowiedzenia.

Z upływem 2 lat przedawniają się:

  • roszczenia o wynagrodzenie i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju, to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom,
  • roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone (art. 751 k.c.).

Roszczenia odnoszące się do umowy-zlecenia, ale niewymienione (art. 751 k.c.), przedawniają się w terminach określonych w art. 118 k.c. Dotyczy to np. roszczenia zleceniodawcy o zwrot nienależnie pobranego przez przyjmującego zlecenie wynagrodzenia (wyrok SN z 12 grudnia 1979 r., IV CR 442/79, niepubl.), roszczenia o wynagrodzenie i zwrot wydatków inne niż wymienione w art. 751 k.c.

Terminy przy umowie o dzieło

Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło nie przewidują wypowiedzenia tej umowy, lecz tylko możliwość odstąpienia od niej. Skutkiem odstąpienia jest wygaśnięcie umowy od momentu odstąpienia. Strony nie są zobowiązane do spełniania swoich świadczeń, świadczenia zaś już spełnione należy zwrócić.

W przepisach wskazano kilka przypadków, w których dopuszczalne jest odstąpienie od umowy o dzieło.

Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy w wyniku urzędowej zmiany cen lub stawek albo konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac zaszła potrzeba znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. W celu uniknięcia sporów na tle rozumienia pojęcia „znaczne podwyższenie wynagrodzenia” warto ustalić w umowie granicę dopuszczalnych odstępstw od wynagrodzenia oznaczonego w kosztorysie początkowym. Odstąpienie musi nastąpić niezwłocznie, przy czym zamawiający powinien zapłacić wykonawcy odpowiednią część umówionego wynagrodzenia (art. 631 k.c.). Odstąpienie może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa nie została jeszcze wykonana (wyrok SN z 10 lutego 1972 r., II CR 677/71, niepubl.). Za odpowiednią należy uznać taką część wynagrodzenia, która odpowiada stopniowi zaawansowania dzieła i przydatności w istniejącym stanie dla zamawiającego. Należy także uwzględnić okoliczność, kto dostarczył materiałów koniecznych do wytworzenia dzieła. Zaniechanie niezwłocznego odstąpienia należy traktować jako milczącą zgodę na podwyższenie wynagrodzenia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK