| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Terminy w prawie pracy i w umowach cywilnoprawnych

Terminy w prawie pracy i w umowach cywilnoprawnych

W Kodeksie pracy i innych przepisach regulujących stosunek pracy znajduje się wiele obowiązków, które należy wykonać w określonym czasie, i uprawnień, które przysługują zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy przez wyznaczony okres. Aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki lub korzystać z uprawnień, należy wiedzieć, jak liczyć takie terminy i okresy.

Wniosek o emeryturę

Pracownik powinien składać wniosek o emeryturę nie wcześniej niż 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia. Pracownik może wycofać wniosek o emeryturę, jednak nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji, czyli w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. 30 dni liczy się zgodnie z art. 111 i 115 k.c., co oznacza, że termin kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Przechowywanie listy płac

Płatnik składek (czyli pracodawca) jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika (art. 125a ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227).

Terminy przy umowie-zleceniu

Zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy dopiero po rzeczywistym wykonaniu zlecenia, czyli „z dołu” (art. 744 k.c.). Jednak strony mogą w umowie-zleceniu uregulować tę kwestię inaczej, np. przewidując zapłatę całości lub części wynagrodzenia z góry albo zapłatę wynagrodzenia w większej części. Natomiast przy zleceniu stałego dokonywania konkretnych czynności strony mogą ustalić zapłatę wynagrodzenia w określonych kwotach w regularnych odstępach czasu (np. co miesiąc).

W przypadku wypowiedzenia umowy-zlecenia jego skutkiem jest wygaśnięcie zlecenia w chwili, gdy oświadczenie dotarło do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy-zlecenia jest rozumiane inaczej niż wypowiedzenie umowy o pracę, które charakteryzuje się obecnością okresu wypowiedzenia. Forma wypowiedzenia jest dowolna. Jeżeli jednak umowa-zlecenie miała formę pisemną, wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem ograniczeń dowodowych, co nie dotyczy jedynie umów-zleceń zawieranych między przedsiębiorcami (art. 77 § 2–3 w zw. z art. 74 k.c.).

Zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poniósł w celu należytego wykonania zlecenia.

Ponadto w razie odpłatnego zlecenia zleceniodawca zobowiązany jest uiścić zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę (art. 746 § 1 k.c.). Podobnie zleceniobiorca może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie. Jednak gdy jest ono odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę (art. 746 § 2 k.c.). Ważnym powodem wypowiedzenia zlecenia może być np. choroba strony wypowiadającej umowę, zmiana sytuacji życiowej, gospodarczej, zmiana miejsca zamieszkania, nieotrzymanie zaliczki, nieudzielenie przez przyjmującego zlecenie potrzebnej wiadomości o przebiegu sprawy oraz uzasadniona utrata zaufania w uczciwość, staranność czy umiejętności przyjmującego zlecenie.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK