| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Związki zawodowe w firmie

Związki zawodowe w firmie

Jeżeli pracodawca w zakładzie pracy, w którym działają związki zawodowe, nie wykonuje wobec nich swoich obowiązków, może to skutkować problemami z utrzymaniem dyscypliny pracy w zakładzie, a w niektórych przypadkach nawet odpowiedzialnością karną osób zarządzających zakładem.

Ochrona przed zwolnieniem

Przepisy o związkach zawodowych przewidują szczególną ochronę stosunku pracy działaczy związkowych.

Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:

  • wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść tego pracownika (art. 32 ust. 1 ustawy).

Ochrona ta nie ma oczywiście charakteru absolutnego i w pewnych sytuacjach ulega uchyleniu, gdy - wyjątkowo - dopuszczają to odrębne przepisy, o czym niżej.

Ochrona ta przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie - dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie.

Wyrażenie zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z pracownikiem, który jednocześnie pełni funkcję we władzach dwóch organizacji związkowych (zakładowej i pozazakładowej), przez zarząd jednej z tych organizacji nie zwalnia pracodawcy z obowiązku uzyskania zgody drugiej organizacji (wyrok SN z 11 stycznia 2006 r., II PK 106/05, OSNP 2006/23-24/345).

Zarząd reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej wskazuje pracodawcy pracowników podlegających ochronie, w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy.

Osobami stanowiącymi kadrę kierowniczą w zakładzie pracy, wskazywanymi w przepisach art. 32 ustawy, są:

  • kierujący jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępcy albo
  • członkowie kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy,
  • inne osoby wyznaczone do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Alternatywnie liczba pracowników szczególnie chronionych może być też ustalona zgodnie z poniższymi zasadami.

Zarząd reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej do 20 członków ma prawo wskazać pracodawcy 2 pracowników podlegających ochronie przewidzianej w ust. 1 art. 32 ustawy.

W przypadku organizacji zrzeszającej więcej niż 20 członków będących pracownikami ma prawo wskazać, jako podlegających tej ochronie, 2 pracowników oraz dodatkowo, gdy zakładowa organizacja związkowa liczy:

  • od 21 do 50 członków - po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 10 członków tej organizacji będących pracownikami,
  • od 51 do 150 członków - po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 20 członków tej organizacji będących pracownikami,
  • od 151 do 300 członków - po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 30 członków tej organizacji będących pracownikami,
  • od 301 do 500 członków - po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 40 członków tej organizacji będących pracownikami,
  • powyżej 500 tych członków - po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 50 członków tej organizacji będących pracownikami.

Ochrona przed zwolnieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym w zakładowej organizacji związkowej innej niż reprezentatywna przysługuje jednemu pracownikowi imiennie wskazanemu uchwałą zarządu tej organizacji.

Ochrona stosunku pracy przysługuje także przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu założycielskiego zakładowej organizacji związkowej, nie więcej niż 3 pracownikom imiennie wskazanym uchwałą komitetu założycielskiego.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »