| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Związki zawodowe w firmie

Związki zawodowe w firmie

Jeżeli pracodawca w zakładzie pracy, w którym działają związki zawodowe, nie wykonuje wobec nich swoich obowiązków, może to skutkować problemami z utrzymaniem dyscypliny pracy w zakładzie, a w niektórych przypadkach nawet odpowiedzialnością karną osób zarządzających zakładem.

Statut związku zawodowego powinien przede wszystkim określać:

 • nazwę związku,
 • siedzibę związku,
 • terytorialny i podmiotowy zakres działania,
 • cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji,
 • zasady nabywania i utraty członkostwa,
 • prawa i obowiązki członków,
 • strukturę organizacyjną związku ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych związku mają osobowość prawną,
 • sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku,
 • organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji,
 • źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek członkowskich,
 • zasady uchwalania i zmian statutu,
 • sposób rozwiązania związku i likwidacji jego majątku (art. 13 ustawy).

Sąd skreśla związek zawodowy z rejestru, gdy:

 • wskazany w statucie organ podjął uchwałę o rozwiązaniu związku,
 • zakład pracy, w którym dotychczas działał związek zawodowy, został wykreślony z właściwego rejestru z powodu likwidacji lub upadłości tego zakładu albo jego przekształcenia organizacyjno-prawnego, uniemożliwiającego kontynuowanie działalności tego związku,
 • liczba członków związku utrzymuje się poniżej 10 przez okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 17 ustawy).

W odniesieniu do trzeciej z wymienionych przesłanek należy zwrócić uwagę na to, że nie bierzemy tutaj pod uwagę tylko pracowników, ale wszystkie osoby będące członkami związku.

WAŻNE!

Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia pracowników prawa przynależności do związku zawodowego.

Zobowiązania informacyjne związków wobec pracodawcy

Pracodawca może rozpocząć współpracę ze związkami zawodowymi działającymi w zakładzie pracy dopiero po otrzymaniu informacji, że takie związki w zakładzie działają i spełniają wymogi zakładowej organizacji związkowej.

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują wyłącznie organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:

 • pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo
 • funkcjonariuszami pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji, jeśli mają oni prawo zrzeszania się w związkach zawodowych (art. 251 ustawy).

Nie jest to jednak kwestia jednorazowej informacji. Na każdą organizację związkową - bez względu na jej liczebność - został nałożony obowiązek przedstawiania co kwartał (według stanu na ostatni dzień kwartału), w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym kwartale, pracodawcy o łącznej liczbie członków tej organizacji. Informacja musi zawierać dokładne wskazanie liczebne członków związku należących do poszczególnych grup wymienionych powyżej (pracowników, wykonawców, funkcjonariuszy). Jest to związane z tym, że organizacja związkowa, nawet bardzo liczna, dopiero wówczas uzyskuje uprawnienia wynikające z ustawy, gdy co najmniej 10 z jej członków to osoby należące do tych trzech grup.

Przykład

Członkami związku zawodowego działającego u pracodawcy X jest 5 pracowników, 2 wykonawców, 4 osoby wykonujące umowy agencyjne. Organizacja ta - mimo że zrzesza więcej niż 10 członków - nie posiada żadnych uprawnień spośród przyznawanych zakładowym organizacjom związkowym.

Należy zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 13 października 2004 r. (II PK 41/04, OSNP 2005/8/107), w którym podkreślono, że członek zarządu zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej mniejszą liczbę pracowników od określonej w art. 251 ust. 1 ustawy nie korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK