| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Kiedy pracodawca może zmienić warunki płacy pracowników

Kiedy pracodawca może zmienić warunki płacy pracowników

W sytuacji gdy pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ma możliwość poprzez zawarcie ze związkami zawodowymi odpowiednich porozumień doprowadzić do czasowego zawieszenia stosowania niektórych przepisów prawa pracy, na przykład dokonać zawieszenia układu zbiorowego pracy w całości lub w części. Może to pozwolić na istotne ograniczenie wydatków na rzecz pracowników, a w konsekwencji wpłynąć na poprawę kondycji finansowej firmy.

Stosowanie mniej korzystnych warunków pracy
Jednym z rozwiązań, mogącym pomóc pracodawcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, jest możliwość zawarcia z pracownikami porozumień pozwalających na czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków pracy niż określone w umowach o pracę. Porozumienia te pozwalają czasowo ograniczyć niektóre przywileje pracownicze w celu zapewnienia pracodawcy środków na bieżące funkcjonowanie.
W myśl art. 231a par. 1 k.p. jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu. Zatem pracodawcy, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy lub zatrudniają mniej niż 20 pracowników, będąc w ciężkiej sytuacji finansowej, mają możliwość zawarcia porozumienia, w wyniku którego będzie można stosować warunki pracy mniej korzystne dla pracowników niż warunki wynikające z ich umów o pracę. Przesłanką zawarcia porozumienia o zawieszeniu warunków umów o pracę jest sytuacja finansowa pracodawcy, czyli na ogół będzie tu chodzić o przypadki, gdy pracodawca stanie na granicy niewypłacalności i poprzez zawieszenie części zapisów umownych będzie miał szansę na odzyskanie płynności finansowej. Przy czym ocena, czy faktycznie pracodawca znalazł się w takiej sytuacji finansowej, która uzasadniałaby zawarcie porozumienia będzie należeć do pracodawcy oraz reprezentacji pracowników zawierających porozumienie.
Poprzez zawarcie porozumienia możliwe jest więc wkroczenie w sferę indywidualnych umów o pracę i zastosowanie, zamiast zawartych tam warunków, postanowień mniej korzystnych dla pracowników, bez potrzeby stosowania wypowiedzeń zmieniających warunki pracy lub płacy. Zakres tych porozumień może być bardzo różny, w zależności od kondycji finansowej pracodawcy oraz treści umów o pracę. Jednakże porozumienia te mogą dotyczyć tylko tych postanowień umownych, których realizacja ma swoje bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje finansowe dla pracodawcy. W szczególności porozumienia te mogą dotyczyć np. likwidacji określonych w umowach premii, nagród czy dodatkowych świadczeń ze strony pracodawcy, np. dodatkowego ubezpieczenia czy prawa do używania służbowych pojazdów lub telefonów komórkowych. Przy czym jeśli w miejsce zawieszonych postanowień umownych mają obowiązywać inne szczególne uregulowania praw i obowiązków, to należy je wskazać w porozumieniu.
Porozumienie zawierane jest przez pracodawcę i reprezentującą pracowników organizację związkową, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie może być zawarte przez pracodawcę i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy. Po zawarciu porozumienia między pracodawcą i związkiem zawodowym lub przedstawicielami pracowników pracodawca ma obowiązek przekazać to porozumienie właściwemu inspektorowi pracy.
PRZYKŁAD
ZAWIESZENIE PRZEPISÓW REGULAMINU WYNAGRADZANIA
Spółka z o.o. w wyniku upadłości swoich kontrahentów straciła płynność finansową i stanęła przed koniecznością ograniczenia produkcji i dokonania zwolnień grupowych. Wobec tego zarząd spółki zaproponował przedstawicielom działającego w spółce związku zawodowego zawarcie porozumienia, na mocy którego uległyby zawieszeniu przepisy regulaminu wynagrodzenia dotyczące wypłaty premii kwartalnej oraz dodatków stażowych. Pozwoliłoby to przeznaczyć te środki na spłatę istniejącego zadłużenia. Przedstawiciele związku zawodowego po zapoznaniu się z sytuacją finansową pracodawcy wyrazili zgodę na zawieszenie na okres dwunastu miesięcy przepisów regulaminu dotyczących tych premii oraz dodatków.
PRZYKŁAD
POROZUMIENIE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
Przedsiębiorstwo budowlane wobec trudności finansowych zdecydowało się zawrzeć ze związkami zawodowymi porozumienie o zawieszeniu wynikających z umów o pracę premii rocznych dla pracowników działu handlowego i działu produkcji. Zdecydowano, że zawieszenie tego uprawnienia na okres dwóch lat pozwoli przedsiębiorstwu zaoszczędzić znaczne środki, które mogą być przeznaczone na pokrycie powstałych strat. Porozumienie to po podpisaniu przez pracodawcę i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych przesłano właściwemu miejscowo inspektorowi pracy.
PRZYKŁAD
POROZUMIENIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZAŁOGI
Fabryka mająca znaczne trudności finansowe postanowiła zawrzeć porozumienie z pracownikami w celu zawieszenia na okres roku prawa do stałej premii w wysokości 20 do 30 proc., określonej w umowach o pracę poszczególnych pracowników. Ponieważ w fabryce tej nie działają związki zawodowe, zorganizowano zebranie załogi, na którym pracownicy wybrali dwóch swoich przedstawicieli. Przedstawiciele ci podpisali następnie z zarządem fabryki stosowne porozumienie zawieszające uprawnienia do premii określonych w umowach o pracę na okres 12 miesięcy. Porozumienie to zostało następnie przesłane inspektorowi pracy.
Zaznaczyć należy, że porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków pracy niż wynikające z umów o pracę, mogą być zawierane na okres nieprzekraczający 3 lat.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK