| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Kadra kierownicza w orzeczeniach Sądu Najwyższego

Kadra kierownicza w orzeczeniach Sądu Najwyższego

Stosunek pracy pracowników należących do kadry kierowniczej budzi wiele kontrowersji, które niejednokrotnie musiał rozstrzygać Sąd Najwyższy. Dlatego warto zwrócić uwagę na najistotniejsze orzeczenia sądowe dotyczące tej grupy pracowników.

Orzeczenia sądów
Sąd I instancji uznał, że zapisy układu zbiorowego pracy nie mają zastosowania do członka zarządu spółki, ale uznał, że ma on prawo do nagrody jubileuszowej przyznanej mu przez radę nadzorczą spółki na podstawie zapisów umowy o pracę.
Pracownik zaskarżył ten wyrok apelacją do sądu II instancji.
Sąd II instancji oddalił apelację.
Pracownik następnie zaskarżył ten wyrok kasacją do Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy oddalił kasację. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że według art. 24126 § 2 k.p. układ zakładowy nie może określać zasad wynagradzania osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Natomiast powód jako członek zarządu pozwanej spółki należał do grona osób, o których stanowi ten przepis. Nadto zasady wynagradzania za pracę należy rozumieć szerzej niż tylko jako reguły ustalania wynagrodzenia zasadniczego (podstawowego). Wskazuje na to treść art. 78 § 2 k.p. Sąd Najwyższy wskazał też, że gratyfikacja jubileuszowa, jeżeli przewidują ją przepisy płacowe, nie należy jednak do owych „innych świadczeń związanych z pracą”, lecz do „wynagrodzenia za pracę” i dlatego nie może przysługiwać członkowi zarządu spółki.
Wnioski dla pracodawcy
Układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 k.p. oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. Kwestia nagrody jubileuszowej była początkowo przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyż- szego, gdyż w wyroku z 24 marca 1999 r. (I PKN 634/98, OSNP 2000/10/383) sąd ten stwierdził, że „przez zasady wynagradzania z art. 24126 § 2 k.p. należy rozumieć postanowienia określające warunki przyznawania wynagrodzenia za pracę oraz innych (dodatkowych) jego składników; przepis ten nie obejmuje zasad przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, np. nagród jubileuszowych lub odpraw pieniężnych w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę”. Pogląd ten w zakresie dotyczącym odpraw emerytalnych lub rentowych spotkał się z aprobatą w doktrynie. Inaczej było jednak w przypadku nagrody jubileuszowej, zakwestionowano bowiem przypisanie nagrodzie jubileuszowej charakteru „innego świadczenia związanego z pracą”. W późniejszych zaś orzeczeniach Sąd Najwyższy przyjmował już konsekwentnie, że nagroda jubileuszowa jest elementem (składnikiem) wynagrodzenia za pracę, a zatem objęta jest regulacją art. 24126 § 2 k.p., wykluczającego możliwość określenia w układzie zakładowym zasad wynagradzania osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Zasady wynagradzania w rozumieniu art. 24126 § 2 k.p. uznano za synonim „warunków wynagradzania”, co uzasadnia twierdzenie, że do osób zarządzających nie mają zastosowania te wszystkie postanowienia zakładowego układu zbiorowego pracy, które dotyczą wynagrodzenia za pracę. A zatem nagroda jubileuszowa, jeżeli przewidują ją przepisy płacowe, należy do wynagrodzenia za pracę, chociaż nie stanowi powszechnego obligatoryjnego składnika wynagrodzenia za pracę, lecz jest świadczeniem branżowym lub zakładowym, przysługującym na podstawie konkretnego przepisu płacowego. Podobnie w wyroku z 7 marca 2001 r. (I PKN 284/00, OSNP 2002/23/568) Sąd Najwyższy uznał nagrodę jubileuszową za składnik wynagrodzenia za pracę, a zatem za materię niepodlegającą regulacji układowej w odniesieniu do osób zarządzających zakładem pracy. Jest to również pogląd przeważający w doktrynie prawa pracy. Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem pracodawcy stanowiącym ekwiwalent pracy wykonywanej przez pracownika, powiązanym ze stażem jego pracy. Przy czym powiązanie ze stażem pracy i wymagalność tego świadczenia w znacznych odstępach czasu nie odbiera mu charakteru wynagrodzeniowego. Można także przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2006 r. (I PK 172/05, M.P.Pr. 2006/6/286), gdzie stwierdzono, że „menedżer w firmie, w której zasady płacowe określa układ zbiorowy lub regulamin, nie otrzyma nagrody jubileuszowej”.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DIF Brokers

Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK