| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak należy prawidłowo zawrzeć umowę o pracę nakładczą

Jak należy prawidłowo zawrzeć umowę o pracę nakładczą

Umowa o pracę nakładczą powinna być zawarta na piśmie. Należy w niej określić m.in. rodzaj umówionej pracy, zasady wynagradzania oraz minimalną miesięczną ilość pracy. Strony mogą także ustalić, że wykonawca będzie korzystał w pracy z własnych maszyn lub urządzeń.

PRZYKŁAD
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYRZĄDZONĄ SZKODĘ

Wykonawca zniszczył powierzony przez nakładcę materiał. Za szkodę wyrządzoną nakładcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy oraz za szkodę w mieniu powierzonym wykonawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie pracy. Oznacza to, że wykonawca za szkodę wyrządzoną na zasadach ogólnych z winy nieumyślnej odpowiada w granicach rzeczywistej straty, a odszkodowanie limitowane jest do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego mu w dniu wyrządzenie szkody. W przypadku szkody wyrządzonej w mieniu powierzonym wykonawca odpowiada zaś w pełnej wysokości.

PRZYKŁAD
PRAWO DO URLOPU

Z wykonawcą została zawarta umowa o pracę nakładczą na czas nieokreślony z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1500 zł. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego. Osobie uzyskującej z tytułu pracy nakładczej wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50 proc. najniższego wynagrodzenia przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w przepisach kodeksu pracy. Urlopu wypoczynkowego za przepracowany w całości lub w części rok kalendarzowy udziela się w roku następnym w wymiarze 1/12 należnego urlopu za każdy przepracowany miesiąc, z tym że ulega on skróceniu o 1/12 część za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonawca ze swej winy nie uzyskał wynagrodzenia. Do urlopów wypoczynkowych przysługujących wykonawcom stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy dotyczące możliwości podzielenia urlopu na części, trybu jego udzielania, przesunięcia urlopu na termin późniejszy oraz odwołania z wypoczynku. Za czas urlopu wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia uzyskanego przez niego w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli jest on udzielany za okres krótszy - na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z okresu faktycznie przepracowanego, obejmującego pełne miesiące kalendarzowe. Wykonawcy przysługuje także ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w całości lub w części urlop obliczony jak wynagrodzenie za urlop.

PRZYKŁAD
OCHRONA PRACY KOBIET

Pracodawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę nakładczą kilka kobiet. Jedna z nich przedstawiła zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę. Kobiecie wykonującej pracę nakładczą nie wolno powierzać prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla jej zdrowia, a jeżeli jest ona w ciąży i wykonuje prace wzbronione, nakładca powinien powierzyć jej na okres ciąży inną odpowiednią pracę. Jeżeli wskutek powierzenia innej pracy kobieta nie może uzyskać dotychczasowego wynagrodzenia, przysługuje jej dodatek wyrównawczy. Kobieta wykonująca pracę na podstawie takiej umowy ma także prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze i na zasadach określonych w przepisach kodeksu pracy.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK