| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak należy prawidłowo zawrzeć umowę o pracę nakładczą

Jak należy prawidłowo zawrzeć umowę o pracę nakładczą

Umowa o pracę nakładczą powinna być zawarta na piśmie. Należy w niej określić m.in. rodzaj umówionej pracy, zasady wynagradzania oraz minimalną miesięczną ilość pracy. Strony mogą także ustalić, że wykonawca będzie korzystał w pracy z własnych maszyn lub urządzeń.

Wysokość odprawy

O zamiarze i przyczynach wypowiedzenia umowy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji nakładca jest zobligowany zawiadomić na piśmie zakładową organizację związkową, która ma pięć dni na zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, a także w razie niezajęcia stanowiska w przewidzianym terminie przez stronę związkową nakładca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia umowy.

O zamierzonym rozwiązaniu umów z wykonawcami z powodu ogłoszenia upadłości nakładcy lub jego likwidacji albo zaniechania lub ograniczenia systemu pracy nakładczej powodującego konieczność rozwiązania umów z co najmniej 10 proc. wykonawców z przyczyn określonych w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.), nakładca jest obowiązany zawiadomić właściwy miejscowo rejonowy urząd pracy przed terminem dokonywania wypowiedzeń.

Jeżeli umowa z wykonawcą została rozwiązana w wyniku dokonanego wypowiedzenia (także rozwiązania na mocy porozumienia stron) z powodu ogłoszenia upadłości nakładcy lub jego likwidacji albo z powodu zlikwidowania przez niego lub ograniczenia systemu pracy nakładczej wywołanego zmianami produkcyjnymi lub organizacyjnymi, wykonawcy przysługuje odprawa pieniężna. Należy się ona w wysokości:

• jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli łączny okres pracy wynosi mniej niż 10 lat,
• dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli łączny okres pracy wynosi 10 lat, lecz mniej niż 20 lat,
• trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli łączny okres pracy wynosi 20 lat i więcej.

Odprawa pieniężna przysługuje, jeżeli wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy nakładczej stanowi dla wykonawcy jedyne lub zostało przez niego wskazane jako podstawowe źródło utrzymania. W razie zbiegu prawa do odprawy i odprawy pieniężnej w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, wykonawcy przysługuje jedna, korzystniejsza dla niego odprawa.

PRZYKŁAD
KONIECZNOŚĆ WYDANIA ŚWIADECTWA

Z wykonawcą została rozwiązana umowa o pracę nakładczą. Nakładca nie wydał mu świadectwa pracy nakładczej. W związku z rozwiązaniem umowy nakładca jest obowiązany niezwłocznie wydać wykonawcy świadectwo pracy nakładczej. W dokumencie tym należy zamieścić informację o okresie pracy nakładczej, w którym wykonawca uzyskał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50 proc. najniższego wynagrodzenia. W przypadku rozwiązania umowy z powodu ogłoszenia upadłości nakładcy lub jego likwidacji albo w związku z zaniechaniem lub ograniczeniem systemu pracy nakładczej z przyczyn określonych w ustawie o zwolnieniach grupowych - także informację o przyczynie rozwiązania tej umowy. Nie wydając świadectwa pracy nakładca musi pamiętać o tym, że tak jak w przypadku pracodawcy może narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Wykonawca, który poniósł szkodę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy, może bowiem żądać jej naprawienia. Odszkodowanie należne wykonawcy jest identyczne, jak w przypadku pracowników, tj. limitowane do wysokości wynagrodzenia za sześć tygodni. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi jednocześnie podstawę do zmiany tego świadectwa.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK