| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Kiedy nie przysługują świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Kiedy nie przysługują świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Nie jest to jedyny warunek przyznania tych świadczeń. Znaczenie ma również data powstania niezdolności do pracy oraz okres, przez jaki wnioskujący o świadczenie podlega ubezpieczeniu.WAŻNE!


Ubezpieczony, który jest niezdolny do pracy, nie może w tym czasie wykonywać żadnej pracy zarobkowej.


Podczas choroby ubezpieczony powinien przestrzegać wskazań lekarskich, wystrzegać się różnego rodzaju prac, które mogą pogorszyć jego stan zdrowia. Nie powinien wykorzystywać zwolnienia do innych celów niż leczenie. Z tych samych powodów nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek opiekuńczy.


Okoliczności uzasadniające pozbawienie ubezpieczonego prawa do wypłaty tych świadczeń ustalane są podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, przeprowadzanych przez podmiot wypłacający zasiłek, tj. przez płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 ubezpieczonych lub ZUS. Podstawą do pozbawienia prawa do świadczeń jest protokół z kontroli.


2.5. Sfałszowane zwolnienie lekarskie


Zasiłki chorobowy oraz opiekuńczy nie przysługują w razie stwierdzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane. Przez sfałszowanie zaświadczenia należy rozumieć podrobienie, przerobienie zaświadczenia lekarskiego, a także wypełnienie blankietu zaświadczenia opatrzonego podpisem lekarza, niezgodnie z wolą lekarza. Wówczas następuje utrata prawa do świadczeń za cały okres objęty sfałszowanym zwolnieniem lekarskim.


Ustalenie, czy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, następuje w trybie postępowania kontrolnego. Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień od pracy. Pracodawcy oraz ZUS są zobowiązani również do kontroli formalnej zaświadczeń lekarskich.


 


3. Kontrola prawidłowości i zasadności wystawiania zwolnienia lekarskiego


 


Otrzymane przez ubezpieczonego zwolnienie lekarskie od lekarza leczącego może być kontrolowane przez ZUS. Celem tej kontroli jest sprawdzenie, czy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy jest zasadne. Kontrolę zasadności zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy wykonują lekarze orzecznicy ZUS. W tym celu lekarz orzecznik może przeprowadzić badanie ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub w miejscu pobytu ubezpieczonego. W ramach przeprowadzonej kontroli lekarz orzecznik może skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS. Lekarz orzecznik może zażądać od lekarza wystawiającego zaświadczenie udostępnienia dokumentacji medycznej lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie. W ramach przeprowadzonej kontroli lekarz orzecznik może również zlecić wykonanie badań pomocniczych.


 


Brak prawa do zasiłku po stronie pracownika 


4. Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego w trakcie zatrudnienia


Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie przez niego zdolności do pracy. Mimo spełnienia tych warunków prawo do świadczenia rehabilitacyjnego nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub jest uprawniona do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów, czyli m.in. Karty Nauczyciela.


 


5. Brak prawa do zasiłku opiekuńczego


Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat (w określonych sytuacjach), chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat oraz innym chorym członkiem rodziny.


Ubezpieczony nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego, jeżeli są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Za takiego członka rodziny uważa się m.in. małżonka przebywającego na urlopie wychowawczym, urlopie wypoczynkowym lub niepracującego.


Wyjątkiem jest opieka sprawowana nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. W takim przypadku prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje, nawet jeśli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku.


Dane o członkach rodziny pozyskuje się z wypełnionego przez ubezpieczonego druku ZUS Z-15 (wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego).


 


Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK