| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

W odniesieniu do poborowych nie stosujemy przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tym samym poborowy nie ma roszczenia do zatrudniającego go podmiotu o wypłatę odprawy.

Ustawa o służbie zastępczej zawiera zakaz powierzania poborowym stanowisk kierowniczych. Będzie to dotyczyć każdego stanowiska, z którego zajmowaniem struktura organizacyjna zakładu pracy wiąże kierowanie innymi pracownikami lub współpracownikami firmy.

Pracodawca, który zamierza korzystać z pracy poborowego, musi wykonać pewne czynności związane ze stawieniem się poborowego do pracy.

Pracodawca musi:

• powiadomić o tym fakcie marszałka województwa oraz wojskowego komendanta uzupełnień - ma na to 3 dni od dnia stawienia się poborowego,

• zaznajomić poborowego z obowiązującym regulaminem pracy oraz przepisami dotyczącymi odbywania służby zastępczej, a jeżeli zakład pracy nie ma regulaminu pracy, pracodawca powinien poborowemu przekazać informację wskazaną w art. 29 § 3 k.p.,

• przeszkolić poborowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także skierować go na wstępne badania lekarskie - w tym zakresie pracodawca nie otrzymuje jakiejkolwiek refundacji, jest to w pełni jego koszt.

Pracodawca zobowiązany jest również do zapewnienia na swój koszt:

• bezpłatnego zakwaterowanie, jeżeli czas dojazdu najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowego przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, przekracza w obie strony 2 godziny,

• odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej - na zasadach określonych w dziale X k.p.,

• możliwości korzystania z urządzeń socjalnych, na zasadach określonych dla pracowników,

• posiłków profilaktycznych i napojów, przyznawanych na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów oraz innych posiłków, jeżeli poborowy odbywa służbę na stanowisku pracy, na którym pracownikom danego pracodawcy przysługują takie posiłki,

• biletów na codzienny dojazd z miejsca pobytu stałego albo czasowego do miejsca pełnienia służby i z powrotem, chyba że zapewnia bezpłatny przejazd we własnym zakresie,

• przejazdu najtańszym środkiem transportu publicznego po zakończeniu odbywania służby zastępczej do miejsca jego pobytu stałego albo czasowego trwającego ponad 2 miesiące.

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »