| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Umowa o zarządzanie zawarta z członkiem zarządu spółki kapitałowej łączy w sobie cechy umowy zlecenia, o dzieło czy nawet umowy o pracę. Skonstruowanie tego typu umowy może budzić wiele wątpliwości. Przedstawiamy zatem wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej.

2. Organem uprawnionym do przechowywania weksla jest ........................................................

3. Spółka w dniu rozwiązania niniejszej umowy zobowiązana jest zwrócić byłemu Członkowi Zarządu weksel, chyba że nie zaspokoi on do tego momentu wszystkich roszczeń Spółki.

Wariant II

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki wobec Członka Zarządu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, Członek Zarządu zobowiązany jest w momencie podpisywania niniejszej umowy do wpłacenia na rachunek bankowy Spółki kaucji gwarancyjnej w kwocie ............................. złotych (słownie............................................ ...............................................................................).

2. Spółka ma prawo do swobodnego rozporządzania kaucją gwarancyjną przez okres obowiązywania niniejszej umowy.

3. Spółka w dniu rozwiązania niniejszej umowy zobowiązana jest zwrócić byłemu Członkowi Zarządu kaucję gwarancyjną w kwocie nominalnej wraz z odsetkami w wysokości ............. % w skali roku za korzystanie z kaucji, chyba że Członek Zarządu nie zaspokoi do tego momentu wszystkich roszczeń Spółki.

Rozwiązanie umowy

§ 22

1. Co do zasady, niniejsza umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1. Porozumienie takie winno posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, przez każdą ze stron, za ........... tygodniowym (miesięcznym) wypowiedzeniem złożonym drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 23

1. Spółce przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku, gdy Członek Zarządu zostaje odwołany na skutek:

a. dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów prawa, umowy (statutu) Spółki, innych aktów o charakterze wewnętrznym oraz postanowień niniejszej umowy;

b. dopuszczenia się rażącego niedbalstwa, którego skutkiem była szkoda w majątku Spółki;

c. popełnienia przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiającego Członkowi Zarządu dalsze sprawowanie funkcji;

d. ...................................................................................................................................................

2. W przypadku odwołania Członka Zarządu z przyczyn wymienionych w ust. 1, Spółka może żądać od niego uiszczenia kary umownej w wysokości .............................. złotych (słownie:..........................................................................................).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK