| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Praca nakładcza

Praca nakładcza

Praca nakładcza jest szczególną formą zatrudnienia pracowników, zwaną potocznie chałupnictwem. Została ona uregulowana poza Kodeksem pracy, rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

Wypowiedzenie umowy o pracę nakładczą

Rozporządzenie regulujące umowę o pracę nakładczą wskazuje na terminy wypowiedzenia tejże umowy, z zastrzeżeniem, iż umowa o pracę nakładczą może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. Okres wypowiedzenia dla umowy o pracę nakładczą, zawartej na okres próbny, wynosi 2 tygodnie, zaś dla umowy zawartej na czas nie określony – 1 miesiąc.

Polecamy serwis: Zatrudnianie i zwalnianie

Ustawa regulująca uprawnienia pracownicze osób wykonujących pracę nakładcza ustanawia zakaz wypowiadania umowy o pracę nakładczą, zawartej na czas nie określony przez nakładcę, w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego kobiety wykonującej pracę nakładczą, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Przesłankami uzasadniającymi wypowiedzenie umowy o pracę nakładczą bez wypowiedzenia przez nakładcę, wskazanymi w ustawie są:

  • wina wykonawcy w razie ciężkiego naruszenia przez niego obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności wadliwego wykonywania z jego winy powierzonej pracy, nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp, nierozliczania się w ustalonych terminach z pobranych surowców lub materiałów, niewykonywania bez uzasadnionych przyczyn przez okres 3 miesięcy ilości pracy wskazanej w umowie o pracę nakładczą, albo dokonania nadużyć w zakresie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń socjalnych,
  • wina wykonawcy w razie popełnienia przez niego przestępstwa, które uniemożliwia dalsze powierzanie mu pracy nakładczej, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • niewykonanie pracy przez wykonawcę z powodu m.in. niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną przez okres dłuższy niż 3 miesiące oraz niezdolności do pracy wskutek choroby zawodowej lub spowodowanej wypadkiem przy pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Rozwiązanie przez nakładcę umowy za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości nakładcy lub jego likwidacji albo zaniechania systemu pracy nakładczej.

Ustawa zakazuje również rozwiązywania przez nakładcę umowy o pracę nakładczą, w okresie urlopu wypoczynkowego wykonawcy oraz w okresie jego niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Organizacja pracy nakładczej

Praca nakładcza jest formą pracy zdecydowanie bardziej elastyczną od pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Wykonawca bowiem sam organizuje sobie czas pracy, a jego wymiar i rozkład czasu pracy nie podlegają kontroli ze strony nakładcy. Ponadto wykonawca nie musi świadczyć pracy osobiście. Niezależnie od miejsca wykonywania pracy nakładczej, nakładca jest zobowiązany dostarczyć wykonawcy niezbędne narzędzia pracy, które spełniać będą warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaznaczyć należy, iż jeśli praca nakładcza jest wykonywana przez pracownika w jego domu, pracodawca nie może powierzać mu prac, których wykonanie jest szkodliwe dla wykonawcy lub jego mieszkańców. Jeżeli zaś pracownik wykonuje pracę nakładczą w zakładzie pracy, stosuje się przepisy kodeksu pracy regulujące zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK