| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Wypowiedzenie zlecenia przez zleceniobiorcę

Wypowiedzenie zlecenia przez zleceniobiorcę

Obok umów o pracę, funkcjonują umowy cywilnoprawne, czyli takie, których zasady zostały określone w kodeksie cywilnym. Jedną z najbardziej popularnych umów cywilnoprawnych, jest tak zwana umowa zlecenia.

Umowa zlecenia regulowana jest w pełni przez przepisy kodeksu cywilnego. Jest to umowa wzajemna, określana mianem umowy starannego działania. Poprzez umowę zlecenia, zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania na rzecz zleceniodawcy określonej czynności prawnej. Na szeroko rozumianym rynku pracy, stosuje się umowy zlecenia dla dokonywania czynności faktycznych, zaś na mocy postanowień kodeksu cywilnego, do umów tych stosuje się te same przepisy.

Umowa zlecenia jest więc powszechnie traktowana jako rodzaj „zatrudnienia”. Należy jednak wskazać podstawowe różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę, regulowaną przepisami kodeksu pracy. Różnice te wskazuje poniższa tabelka:

Umowa zlecenia

Umowa o pracę

Możliwość powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej

Konieczność osobistego świadczenia pracy

Brak podporządkowania zleceniobiorcy zleceniodawcy

Podporządkowanie pracownika pracodawcy

Ryzyko wykonywanego zlecenia leży po stronie przyjmującego zlecenie

Wykonywanie pracy na rzecz i ryzyko pracodawcy

Możliwość nieodpłatnego wykonywania zlecenia

Odpłatność pracy

Zleceniobiorcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna

Pracownikiem może być tylko osoba fizyczna

 

 

Brak wymogu pisemnej formy umowy zlecenia

Stosunek pracy powinien być potwierdzony pisemną umową najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika

Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów z tytułu umów cywilnoprawnych jest sąd cywilny

Sądem właściwym do rozwiązywania sporów ze stosunku pracy jest sąd pracy

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. (książka)

Wypowiedzenie zlecenia przez zleceniobiorcę

Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże, w przypadku zlecenia odpłatnego, jeśli wypowiedzenie zlecenia nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

W tym miejscu należy wskazać na różnicę w odpowiedzialności stron oraz przedawnianiu roszczeń z tytułu umów zlecenia a stosunku pracy. Otóż w przypadku pracownika, jego odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy, została przez prawo pracy ograniczona do wysokości jego 3-miesięcznego wynagrodzenia. Większa odpowiedzialność, a co za tym idzie wyższe odszkodowanie przysługuje pracodawcy w przypadku wyrządzenia szkody w mieniu powierzonym oraz w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez pracownika. Odpowiedzialność zleceniobiorcy zaś nie została ograniczona, oznacza to, iż odpowiada on za wyrządzoną zleceniodawcy szkodę w pełnej wysokości, według zasad wynikających z kodeksu cywilnego. Biorąc pod uwagę jednak, że zlecenie jest umową starannego działania, przy ocenie odpowiedzialności zleceniodawcy, nie bierze się pod uwagę spodziewanego przez zleceniodawcę efektu, ale to, czy zleceniobiorca wykonywał powierzone mu zlecenie z należytą w danych stosunkach starannością.

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK