| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Rozwiązywanie umów cywilnoprawnych

Rozwiązywanie umów cywilnoprawnych

Umowa-zlecenie może być zawarta na czas, w którym będą wykonywane wskazane w umowie czynności. Może zawierać oznaczony termin rozwiązania. Termin ten strony mogą określić w jakikolwiek sposób, np. datą kalendarzową. W przypadku braku określonego terminu umowa taka może zostać wypowiedziana w trakcie jej trwania.

Wypowiedzenie w przypadku braku określenia jego terminu w umowie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

Możliwość taką przewiduje wprost art. 746 k.c., w myśl którego zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wiąże się to jednak z obowiązkiem zleceniodawcy zwrotu kosztów poniesionych przez zleceniobiorcę i wypłatą części wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. Obydwie strony są odpowiedzialne wobec siebie w przypadku wypowiedzenia złożonego bez ważnej przyczyny. Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lutego 2001 r. wskazał, że jest to norma prawna bezwzględnie obowiązująca, co skutecznie wyłącza swobodę kontraktową w zakresie objętym przedmiotem jej regulacji. W konsekwencji strony nie mogą z góry zrzec się skutecznie uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. Sąd stwierdził zarazem, że jeśli strony nie ograniczyły dopuszczalności rozwiązania zlecenia do ważnych powodów, to nie muszą – składając drugiej stronie stosowne oświadczenie woli – wskazywać powodów wypowiedzenia (wyrok SN z 9 lutego 2001 r., III CKN 304/00, niepubl.).

Zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą ustalić w umowie terminy wypowiedzenia, po których upływie następuje właściwe rozwiązanie umowy. Kodeks cywilny nie narzuca tu żadnych ograniczeń, należy jednak brać pod uwagę także normę art. 5 k.c., której konsekwencją jest bezskuteczność postanowień umów będących nadużyciem prawa.

Umowa o dzieło jest zaliczana do tzw. umów rezultatu. W przeciwieństwie do typowej umowy-zlecenia nie jest ważny sposób wykonania (działania), ale końcowy efekt. To on podlega ocenie i za ten efekt wykonawcy przysługuje wynagrodzenie.

Cechą wyróżniającą umowę o dzieło jest zatem jej jednorazowy – a nie ciągły jak w przypadku zlecenia czy umowy o pracę – charakter. Jeżeli nawet oznaczony jest w umowie termin, to nie ma on charakteru rozwiązującego, gdyż jest to termin wykonania przedmiotu umowy. Po jego upływie umowa nadal obowiązuje, z tym że zamawiający ma wobec wykonawcy roszczenie o wydanie dzieła lub materiałów albo o zwrot poniesionych wydatków i ewentualne odszkodowanie z tytułu niewykonania dzieła w terminie.

Umowy o dzieło nie można zawrzeć na określony czas.

Umowa o dzieło rozwiązuje się w dwojaki sposób:

  • po wykonaniu oznaczonego dzieła i wydania go zamawiającemu przez przyjmującego zamówienie,
  • wskutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK