| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Jak prawidłowo rozwiązać umowę cywilnoprawną

Jak prawidłowo rozwiązać umowę cywilnoprawną

Każda ze stron może rozwiązać umowę zlecenia za wypowiedzeniem. Przepisy nie przewidują natomiast możliwości wypowiedzenia umowy o dzieło, ale dają prawo do odstąpienia od niej. Odstąpienie od takiej umowy następuje przez złożenie oświadczenia woli, które powoduje jej wygaśnięcie od momentu zawarcia.

Jak ustalić moment rozwiązania umowy zlecenia

Strony mogą określić termin wypowiedzenia w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było (29 lutego) – w ostatnim dniu tego miesiąca (28 lutego). Najczęściej w praktyce termin wypowiedzenia w umowie zlecenia określa się w miesiącach.

PRZYKŁAD

Termin wypowiedzenia umowy zlecenia, zgodnie z jej postanowieniami, wynosi 1 miesiąc. Zleceniodawca wypowiedział umowę 14 listopada br. Okres wypowiedzenia upłynie 14 grudnia br. Gdyby termin był np. 2-miesięczny, ostatnim dniem obowiązywania umowy byłby 14 stycznia 2013 r.

Jeżeli okres wypowiedzenia został określony w dniach, to okres ten kończy się z upływem ostatniego dnia. W przypadku gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

PRZYKŁAD

Termin wypowiedzenia umowy zlecenia, zgodnie z jej postanowieniami, wynosi 5 dni. Zleceniodawca wypowiedział umowę 14 listopada br. Początek okresu wypowiedzenia należy liczyć od następnego dnia, tj od 15 listopada br. Zatem umowa rozwiąże się 19 listopada br.

Forma wypowiedzenia

Wypowiedzenie dokonywane jest przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej (art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego). Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego).

Dla skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu zlecenia nie jest wymagane zachowanie formy szczególnej. Jeżeli strony zastrzegły w umowie, że wypowiedzenie kontraktu powinno być dokonane w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeżonej formy. Jednakże gdy strony zastrzegły dokonanie czynności w formie pisemnej, nie określając skutków niezachowania tej formy, poczytuje się w razie wątpliwości, że była ona zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Zakończenie stosunku prawnego łączącego strony umowy o dzieło następuje zasadniczo przez wydanie i odbiór dzieła oraz zapłatę wynagrodzenia. Przepisy nie przewidują wypowiedzenia takiej umowy, ale regulują możliwość odstąpienia od niej. W razie odstąpienia uznaje się, że umowa nie wywołuje skutków prawnych. Oznacza to, że między stronami powstaje taki stan, jakby do zawarcia umowy w ogóle nie doszło (wyrok SN z 14 października 1998 r., sygn. akt II CKN 5/98; OSNC 1999/3/62).

Strona, która odstępuje od umowy, zobowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na podstawie umowy. Może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, ale również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy o dzieło nie jest jednoczesna zapłata wynagrodzenia wykonawcy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Connected Life Magazine

Connected Life Magazine jest pierwszym w Polsce pismem skupiającym uwagę na zagadnieniach z zakresu rosnącego rynku Internetu Rzeczy i szeroko rozumianych usługach connected.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK