| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Jak prawidłowo rozwiązać umowę cywilnoprawną

Jak prawidłowo rozwiązać umowę cywilnoprawną

Każda ze stron może rozwiązać umowę zlecenia za wypowiedzeniem. Przepisy nie przewidują natomiast możliwości wypowiedzenia umowy o dzieło, ale dają prawo do odstąpienia od niej. Odstąpienie od takiej umowy następuje przez złożenie oświadczenia woli, które powoduje jej wygaśnięcie od momentu zawarcia.

Strony umowy zlecenia w treści umowy mogą dowolnie ustalić długość okresu wypowiedzenia.

Większa swoboda w wypowiadaniu umów zlecenia nie oznacza całkowitej dowolności. Wypowiadając taką umowę zleceniodawca powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W razie odpłatnego zlecenia jest on zobowiązany uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. Jeśli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniodawca powinien także naprawić szkodę. Szkodę taką może w szczególności stanowić utracony przez zleceniobiorcę zarobek (wyrok SN z 9 czerwca 1972 r., sygn. akt I PR 8/72).

Wśród ważnych powodów można wymienić: chorobę strony wypowiadającej, zmianę miejsca zamieszkania lub sytuacji życiowej czy utratę zaufania do kontrahenta. Innym ważnym powodem może być także nieudolność zleceniobiorcy w wykonywaniu zlecenia, a po stronie zleceniobiorcy np. takie wskazówki zleceniodawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy.

W przypadku gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, podstawą do naprawienia szkody będą ogólne zasady wynikające z przepisów o odpowiedzialności kontraktowej.

PRZYKŁAD

W umowie zlecenia nie ma zapisów dotyczących jej wypowiedzenia. Zlecenie jest odpłatne. W tej sytuacji każda ze stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Jeśli zrobi to zleceniodawca, będzie musiał zwrócić zleceniobiorcy uzasadnione wydatki, zapłacić mu odpowiednią część wynagrodzenia, a jeśli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, to także naprawić wyrządzoną mu w ten sposób ewentualną szkodę. W przypadku gdy zlecenie wypowie zleceniobiorca, będzie musiał rozliczyć się z zaliczek otrzymanych od zleceniodawcy. Ponadto jeżeli zrobi to bez ważnego powodu, będzie musiał naprawić szkodę wyrządzoną zleceniodawcy.

Gdy umowa jest nieodpłatna

Jeżeli umowa zlecenia była nieodpłatna, wtedy zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca mogą wypowiedzieć ją w każdym czasie niezależnie od tego, czy powód wypowiedzenia był ważny czy nie.

Na żadnej ze stron nie będzie wówczas ciążył obowiązek naprawienia szkody spowodowanej wypowiedzeniem zlecenia bez ważnego powodu. Zleceniodawca będzie jednak zawsze zobowiązany do zwrotu zleceniobiorcy poczynionych przez niego wydatków w celu należytego wykonania zlecenia.

Terminy wypowiedzenia

Ponieważ art. 746 Kodeksu cywilnego nie wskazuje terminów wypowiedzenia, wypowiedzenie zlecenia następuje ze skutkiem natychmiastowym. Zobowiązanie wygasa z chwilą złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu (art. 61 Kodeksu cywilnego). Strona może jednak określić w tym oświadczeniu termin ustania umowy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK