| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Korzystna umowa śmieciowa

Korzystna umowa śmieciowa

Realia rynku sprawiły, że atrakcyjną formą zatrudnienia dla członków kadry kierowniczej stała się umowa zlecenie. Jest dziś korzystna zarówno dla zleceniodawcy, jak i przyjmującego zlecenie. Świadcząc usługę na podstawie umowy zlecenia, członek kadry kierowniczej ma możliwość rozliczenia podwyższonych kosztów uzyskania przychodu – 20 proc. lub 50 proc. Ponadto nie ma obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, co wpływa na obniżenie składek ZUS.

Podatek zryczałtowany

Jeżeli umowa zlecenia zostanie zawarta z osobą niebędącą jednocześnie pracodawcą kierownika, a suma należności określonych w umowie zlecenia lub w umowach z tym zleceniodawcą nie przekroczy 200 zł miesięcznie, wówczas przychody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu 18-proc. podatkiem zryczałtowanym.

Możliwość opodatkowania ryczałtem nie dotyczy jednak umów zlecenia zawieranych z własnym pracownikiem. Oznacza to, że nawet jeśli umowa zlecenia będzie opiewała na kwotę mniejszą niż 200 zł, ale została zawarta z osobą pozostającą w stosunku pracy ze zleceniodawcą, to nie będzie miało do niej zastosowania opodatkowanie w formie ryczałtowej.

 

Zdaniem organów podatkowych...

Opodatkowanie w formie ryczałtu nie będzie ponadto możliwe w przypadku gdy:

  • w umowie wynagrodzenie nie zostanie z góry określone albo zostanie określone w stawce godzinowej, akordowej. (Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2010 r. (nr IPPB2/415–699/09–2/AS),
  • podstawą relacji między stronami nie będzie umowa zlecenie, tylko inna podstawa, np. powołanie (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 sierpnia 2009 r. nr IPPB2/415–399/09- 4/AK).

Jeśli ta sama osoba zawarła kilka umów zlecenia z wynagrodzeniem niższym niż 200 zł miesięcznie, ale z różnymi zleceniodawcami-płatnikami, to każdy z nich pobierze od wynagrodzenia 18-proc. podatek zryczałtowany.

 

Małe zlecenia

W przypadku małych umów zlecenia opodatkowanych ryczałtem, podstawę opodatkowania stanowi przychód. Oznacza to, że w takiej sytuacji nie potrąca się w ogóle kosztów uzyskania przychodów. Nie można również potrącić rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z wykonaniem tej umowy.

Płatnik-zleceniodawca nie odlicza od przychodu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zleceniobiorcę ani składki zdrowotnej od podatku zryczałtowanego. To samo dotyczy pobranych składek na ubezpieczenia społeczne od tzw. małej umowy zlecenia (art. 26 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.).

Podatnik ma prawo pobrane, a nieodliczone składki na ubezpieczenia społeczne odliczyć od innych dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a składkę zdrowotną może odliczyć od podatku liniowego albo wyliczonego według skali. Może tego jednak dokonać dopiero w rozliczeniu rocznym. Podstawą odliczenia będzie otrzymany od zleceniodawcy raport o pobranych składkach ZUS RMUA.

Termin wpłaty i deklaracje

Płatnik wpłaca podatek zryczałtowany w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał podatek (dokonano wypłaty należności) na rachunek urzędu skarbowego właściwego według:

miejsca zamieszkania – jeżeli płatnik jest osobą fizyczną,

siedziby – gdy płatnik nie jest osobą fizyczną, lub miejsca prowadzenia działalności – gdy płatnik nie posiada siedziby, np. jest spółką osobową (art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Podatku ryczałtowego pobranego od umów zlecenia nie rozlicza się w informacji PIT-11 ani w deklaracji PIT-4R. Podatek zryczałtowany podatnik powinien rozliczyć w zbiorczej, rocznej deklaracji PIT-8AR, którą w terminie do końca stycznia następnego roku płatnik jest zobowiązany przesłać do właściwego dla siebie urzędu skarbowego.

WAŻNE

W przypadku umowy zlecenia od zaliczki na podatek nie potrąca się kwoty wolnej od podatku. Nie oznacza to jednak, że podatnik traci prawo do odliczenia tej kwoty. Może to bowiem uczynić w zeznaniu rocznym.

 


Podstawa prawna:

  • art. 13 pkt 8 i 9, art. 22 ust. 9 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z 19 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) .
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »