| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Rozliczenie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem

Rozliczenie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem

Zawarcie z pracownikiem umowy cywilnoprawnej łączy się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy, związanymi z rozliczeniem takiej umowy pod względem podatkowym i ubezpieczeniowym. Przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracownikiem stanowi podstawę naliczania podatku dochodowego oraz składek ZUS.

KROK 1. Ustalenie wynagrodzenia za czerwiec:

 • 3000 zł : 160 godzin (liczba godzin pracy w czerwcu 2012 r.) = 18,75 zł,
 • 18,75 zł × 80 godzin (wymiar godzin nieprzepracowanych w czerwcu z powodu zakończenia umowy o pracę z dniem 15 czerwca) = 1500 zł,
 • 3000 zł – 1500 zł = 1500 zł.

KROK 2. Ustalenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia podlegającego pełnemu oskładkowaniu za okres od 1 do 15 czerwca:

 • 4000 zł : 30 dni czerwca × 15 dni podlegania ubezpieczeniom pracowniczym = 2000 zł.

KROK 3. Ustalenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia podlegającego oskładkowaniu (bez składki chorobowej) za okres od 16 do 30 czerwca:

 • 4000 zł : 30 dni × 15 dni = 2000 zł.

Od 1 lipca 2012 r. zleceniobiorcę należało wyrejestrować ze wszystkich ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, gdyż od tego dnia nie ma już tytułu do ubezpieczeń.

Lista płac na wynagrodzenie z umowy o pracę

1) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne:

 • 1500 zł × 9,76% = 146,40 zł – składka emerytalna,
 • 1500 zł × 1,5% = 22,50 zł – składka rentowa,
 • 1500 zł × 2,45% = 36,75 zł – składka chorobowa,

łącznie składki na ubezpieczenia społeczne potrącane z dochodu pracownika wynoszą 205,65 zł;

2) podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 1500 zł – 205,65 zł = 1294,35 zł;

3) wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne:

 • 1294,35 zł × 9% = 116,49 zł – składka zdrowotna według stopy 9%,
 • 1294,35 zł × 7,75% = 100,31 zł – składka zdrowotna do odliczenia od zaliczki na podatek;

4) zaliczka na podatek dochodowy:

 • 1294,35 – 111,25 zł = 1183,10 zł, po zaokrągleniu 1183 zł – podstawa opodatkowania,
 • (1183 zł × 18%) – 46,33 zł = 166,61 zł – zaliczka na podatek,
 • 166,61 zł – 100,31 zł = 66,30 zł, po zaokrągleniu 66 zł – zaliczka dla urzędu skarbowego.

Do wypłaty z tytułu umowy o pracę: 1500 zł – (205,65 zł + 116,49 zł + 66 zł) = 1111,86 zł.

Rachunek do umowy zlecenia

1) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne:

 • 4000 zł × 9,76% = 390,40 zł – składka emerytalna,
 • 4000 zł × 1,5% = 60 zł – składka rentowa,
 • 2000 zł × 2,45% = 49 zł – składka chorobowa (tylko za część miesiąca od 1 do 15 czerwca),

łącznie składki na ubezpieczenia społeczne potrącane z dochodu zleceniobiorcy: 499,40 zł;

2) podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 4000 zł – 499,40 zł = 3500,60 zł;

3) wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne:

 • 3500,60 zł × 9% = 315,05 zł – składka zdrowotna według stopy 9%,
 • 3500,60 zł × 7,75% = 271,30 zł – składka zdrowotna do odliczenia od zaliczki na podatek;

4) zaliczka na podatek dochodowy:

 • 3500,60 zł × 20% = 700,12 zł – koszty uzyskania przychodów,
 • 4000 zł – 499,40 zł – 700,12 zł = 2800,48 zł; po zaokrągleniu 2800 zł – podstawa opodatkowania,
 • 2800 zł × 18% = 504 zł – zaliczka na podatek,
 • 504 zł – 271,30 zł = 232,70 zł; po zaokrągleniu 233 zł – zaliczka podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego.

Do wypłaty:

4000 zł – (499,40 zł + 315,05 zł + 233 zł) = 2952,55 zł.

W raporcie ZUS RCA za czerwiec należy uwzględnić tego pracownika dwukrotnie:

1) z kodem tytułu 011000 i podstawą wymiaru:

 • składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3500 zł (1500 zł + 2000 zł) i naliczonymi od tej podstawy poszczególnymi składkami na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 479,85 zł (3500 zł × 13,71%),
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3020,15 zł (3500 zł – 479,85 zł) i obliczoną składką zdrowotną 271,81 zł;

2) z kodem tytułu ubezpieczenia 041100 i podstawą wymiaru:

 • składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości 2000 zł (składki emerytalna i rentowa łącznie 225,20 zł; tj. 2000 zł × 11,26%),
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1774,80 zł (2000 zł – 225,20 zł), ze składką 159,73 zł.

Jeżeli z pracownikiem została zawarta umowa o dzieło, a w trakcie danego miesiąca skończy się tylko umowa o pracę, to składki społeczne oraz składkę zdrowotną za taki miesiąc należy naliczyć tylko od przychodu za okres, kiedy obie umowy trwały równocześnie i były oskładkowane (czyli gdy okres umowy o dzieło pokrywał się z okresem trwania stosunku pracy). Od przychodu z tytułu współpracy w ramach umowy o dzieło, za okres po zakończeniu zatrudnienia, nie należy odprowadzać składek, bo samoistna umowa o dzieło nie podlega żadnym ubezpieczeniom.

Przychód z umowy cywilnoprawnej w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło, zawarta z pracodawcą, z którym osoba wykonująca umowę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, jest traktowana dla celów ubezpieczeniowych jak stosunek pracy, a przychód z takiej umowy jest w pełni oskładkowany. Oznacza to, że wynagrodzenie ze zlecenia czy z tytułu wykonywania dzieła stanowi podstawę wymiaru przysługujących pracownikowi zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego, a także świadczenia rehabilitacyjnego. Wynagrodzenie to wliczane jest do podstawy wymiaru zasiłku w wysokości faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania. Trzeba jednak pamiętać, że do wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej należy stosować tę samą zasadę, którą stosuje się do składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu. Oznacza to, że uwzględnia się je przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków tylko za okres przypadający do tego terminu (art. 41 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Chodzi o to, by pracownikowi nie wliczać do podstawy zasiłkowej wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej, jeżeli zasiłek przysługuje za okres, w którym ta umowa już nie obowiązuje (np. gdy umowa cywilnoprawna została zawarta na krótki okres i wygasła w trakcie pobierania przez pracownika zasiłku).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK