| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Skutki zawarcia umowy cywilnoprawnej w czasie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego oraz bezpłatnego

Skutki zawarcia umowy cywilnoprawnej w czasie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego oraz bezpłatnego

Pracownik korzystający z urlopów rodzicielskich czy urlopu bezpłatnego może w czasie trwania takiego urlopu podpisać ze swoim pracodawcą umowę cywilnoprawną. Dla pracodawcy oznaczać to będzie dodatkowe obowiązki, związane z rozliczeniem takich umów. W artykule zostały omówione zasady rozliczenia tego typu urlopów oraz umów cywilnoprawnych podpisanych w czasie ich trwania przez pracownika ze swoim zakładem pracy, który urlopu udzielił.

Z punktu widzenia przepisów ustawy systemowej, umowy o dzieło bądź zlecenia zawarte z własnym pracownikiem są zrównane z umową o pracę i podlegają wszystkim ubezpieczeniom obligatoryjnie (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej). Jednak gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, czyli okresie zawieszenia stosunku pracy, umowa o dzieło w tym czasie nie stanowi podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie ma tytułu do tych ubezpieczeń. Z kolei z umowy zlecenia pracownik podlega ubezpieczeniom jak zleceniobiorca, tj. obowiązkowe są składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe jest w takiej sytuacji dobrowolna.

PRZYKŁAD

Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu bezpłatnego na okres od 1 lipca do 25 września 2012 r. Następnie zawarł z tą osobą umowę o dzieło na okres od 10 do 30 września 2012 r. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy o dzieło zostało wypłacone ostatniego dnia września, razem z wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Oznacza to, że w okresie od 10 do 25 września 2012 r. umowa o dzieło nie rodziła obowiązku ubezpieczeń, ponieważ była wykonywana w okresie przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym. Natomiast w okresie od 26 do 30 września powinna być traktowana jak zawarta z własnym pracownikiem, ponieważ jego urlop bezpłatny już się zakończył. W tym okresie więc powstaje obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym, w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za wrzesień płatnik musi wykazać tego ubezpieczonego z kodem tytułu ubezpieczenia 011000, a przychód z tytułu wykonywania umowy o dzieło należy zsumować z przychodem ze stosunku pracy i wykazać łącznie jako podstawę wymiaru składek w jednym bloku raportu. Ważne jest jednak prawidłowe ustalenie tej podstawy. Przy sumowaniu powinno się wziąć pod uwagę tylko tę część przychodu osiągniętego z tytułu zrealizowania umowy o dzieło ustaloną proporcjonalnie, jaka przypadała na okres, kiedy umowa ta podlegała obowiązkowi ubezpieczeń, tj. 26–30 września.

Przyjmując, że wynagrodzenie za wykonanie dzieła wynosi 1000 zł, podstawa wymiaru składek z tego tytułu to: (1000 zł : 30 dni) × 5 dni (okres od 26 do 30 września) = 166,67 zł.

Przychód z umowy o dzieło w kwocie 166,67 zł dolicza się do przychodu uzyskanego przez pracownika z umowy o pracę i od łącznej podstawy odprowadza wszystkie składki do ZUS.

Podstawy prawne

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908)
  • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 769)
  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 123)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz. 633)
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK