| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Skutki zawarcia umowy cywilnoprawnej w czasie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego oraz bezpłatnego

Skutki zawarcia umowy cywilnoprawnej w czasie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego oraz bezpłatnego

Pracownik korzystający z urlopów rodzicielskich czy urlopu bezpłatnego może w czasie trwania takiego urlopu podpisać ze swoim pracodawcą umowę cywilnoprawną. Dla pracodawcy oznaczać to będzie dodatkowe obowiązki, związane z rozliczeniem takich umów. W artykule zostały omówione zasady rozliczenia tego typu urlopów oraz umów cywilnoprawnych podpisanych w czasie ich trwania przez pracownika ze swoim zakładem pracy, który urlopu udzielił.

1) zasiłek macierzyński jest przychodem z tzw. innych źródeł, dlatego nie odlicza się składek na ubezpieczenia, a zaliczka na podatek jest obliczana bez stosowania kosztów uzyskania przychodów:

  • 3124,30 zł; po zaokrągleniu 3124 zł – podstawa opodatkowania,
  • (3124 zł × 18%) – 46,33 zł = 515,99 zł – zaliczka na podatek dochodowy; po zaokrągleniu 516 zł – zaliczka do zapłaty do urzędu skarbowego,
  • kwota zasiłku do wypłaty: 3124,30 zł – 516 zł = 2608,30 zł;

2) z wynagrodzenia z umowy zlecenia odliczona została tylko składka zdrowotna:

  • 700 zł × 9% = 63 zł – składka zdrowotna do ZUS,
  • 700 zł × 20% = 140 zł – koszty uzyskania przychodów,
  • 700 zł – 140 zł = 560 zł – podstawa opodatkowania,
  • 560 zł × 18% = 100,80 zł – zaliczka na podatek,
  • 100,80 zł – (700 zł × 7,75%) = 46,55 zł – zaliczka na podatek po odliczeniu składki zdrowotnej; po zaokrągleniu 47 zł – zaliczka na podatek dochodowy należna urzędowi skarbowemu,
  • kwota do wypłaty z tytułu umowy zlecenia: 700 zł – 63 zł – 47 zł = 590 zł.

Omówione zasady podejmowania z pracodawcą współpracy na podstawie umowy zlecenia dotyczą również pracownika – ojca dziecka, który przejął po małżonce część urlopu macierzyńskiego. Jest on też osobą pobierającą zasiłek macierzyński.

Umowa cywilna w czasie urlopu wychowawczego

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika i urlop ten może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej u swojego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W trakcie urlopu wychowawczego pracownik nie pobiera wynagrodzenia od pracodawcy. Nie znaczy to jednak, że w tym czasie pracownik nie ma opłacanych składek ZUS. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz zdrowotnemu, o ile nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 9 ust. 6 ustawy systemowej). Składki te finansuje budżet państwa. Naliczane są one tylko w sytuacji, gdy pracownik cały swój czas poświęca na opiekę nad dzieckiem i nie podejmuje w czasie urlopu rodzicielskiego żadnej działalności zarobkowej podlegającej ubezpieczeniom. Jeżeli natomiast urlop wychowawczy jest łączony z wykonywaniem pracy np. w ramach umowy zlecenia dla własnego pracodawcy, to urlop przestaje być tytułem do ubezpieczeń, a staje się nim umowa zlecenia (obowiązkowo nalicza się od niej składki na ubezpieczenia – emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, a dobrowolnie – na ubezpieczenie chorobowe). Jeżeli w trakcie urlopu wychowawczego pracownik zaczyna pracę na zlecenie, to pracodawca, który stał się zleceniodawcą, musi odpowiednio odzwierciedlić to w dokumentach przesłanych do ZUS.

Sam urlop wychowawczy należy wykazywać w comiesięcznym raporcie rozliczeniowym za pracownika – ZUS RCA z kodem tytułu 1211xx oraz w raporcie imiennym o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 0110xx i kodem świadczenia/przerwy 121.

Jeżeli pracownik rozpocznie współpracę z płatnikiem składek na podstawie umowy zlecenia, a więc pojawi się nowy tytuł do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, to płatnik nie ma już obowiązku zgłaszać go do ubezpieczeń kodem 1211xx. Trzeba natomiast dokonać zgłoszenia zleceniobiorcy do odpowiednich ubezpieczeń z kodem 0411xx, na druku ZUS ZUA, a potem składać za niego imienne raporty miesięczne ZUS RCA ze zmienionym kodem.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK