| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Umowa - zlecenie zamiast umowy o pracę

Umowa - zlecenie zamiast umowy o pracę

Zawarcie umowy o pracę zobowiązuje pracownika do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Strony mogą także zawrzeć dodatkową umowę, np. zlecenia, pod warunkiem że umowa-zlecenie nie spełnia warunków umowy o pracę.

Zasada swobody zawierania umów

Jedną z zasad zawartych w Kodeksie cywilnym jest zasada swobody umów. Na jej podstawie strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 k.c.).

Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się na temat granic korzystania z praw stron umowy korzystających z zasady swobody umów. Między innymi w uzasadnieniu wyroku z 30 maja 2006 r. wskazał, że zgodnie z art. 3531 k.c. strony – zawierając umowę – mogą wprawdzie ułożyć stosunek prawny według swego uznania, ale jego treść musi uwzględniać właściwość stosunku oraz przepisy ustaw i zasady współżycia społecznego.

Warto także wskazać, że w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Uznanie innej umowy za nową pracę

Umowa o pracę jest szczególnym rodzajem umowy cywilnoprawnej zawieranej przez strony, z których z założenia jedna strona jest stroną o „słabszej pozycji” – pracownik, w związku z czym przepisy prawa pracy pełnią wobec niego funkcję ochroną.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 k.p.). Zatrudnienie w takich warunkach jak wymagane dla umowy o pracę jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy (art. 22 § 11 k.p.). Potwierdza to między innymi orzeczenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 10 stycznia 2012 r., w którym sąd wskazał, że nazwa umowy nie przesądza o jej rodzaju. Jeśli bowiem nazwa nie odpowiada istocie umowy, należy badać samą treść umowy.

Przykład

Strony „A” i „B” zawarły umowę, którą nazwały umowa o dzieło. W umowie znalazły się następujące postanowienia:

  • „A” będzie pracował na stanowisku spawacza.
  • Miejscem wykonywania pracy jest miejscowość „X”.
  • „B” będzie płacił wynagrodzenie w wysokości „Y”.
  • „A” będzie pracował 8 godzin na dobę  i 40 godzin tygodniowo.
  • „A” rozpocznie pracę 1 września 2012 r.

Pomimo że nazwały tę umowę – umową o dzieło, jest to w rzeczywistości umowa o pracę.

Sąd Najwyższy w wyroku z 24 listopada 2011 r. stwierdził, że stosownie do ochronnej funkcji prawa pracy, umowa spełniająca warunki umowy o pracy musi być uznana za taką, nawet wbrew woli stron.

Z powyższego orzeczenia wynika, że nawet jeżeli strony chciały zawrzeć umowę o dzieło lub umowę-zlecenie, ale warunki zawartej umowy odpowiadają umowie o pracę, to niezależnie od woli, jaką strony miały i zasady swobody umów, zawarta umowa będzie traktowana jako umowa o pracę.

Podstawa prawna:

  • art. 22 § 1, § 11, § 12, art. 29 § 1 i § 3 Kodeksu pracy,
  • art. 65 § 2, art. 3531, art. 627, art. 734 § 1,  art. 735 § 1 art. 738 § 1 Kodeksu cywilnego.

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 30 maja 2006 r. (IV CSK 41/06, niepubl.),
  • wyrok SA we Wrocławiu z 10 stycznia 2012 r. (III AUa 1447/11, niepubl.),
  • wyrok SN z 24 listopada 2011 r. (I PK 62/11, niepubl.).

 

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Smoleńska

Dziennikarka, redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK