| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Jak prawidłowo zawrzeć umowę zlecenia

Jak prawidłowo zawrzeć umowę zlecenia

Umowa zlecenia i umowa o pracę są umowami starannego działania. Nie oznacza to jednak, że umowy te nie różnią się od siebie. Zawierając umowę zlecenia należy szczególnie uważać, aby nie narazić się na zarzut nawiązywania stosunku cywilnoprawnego w sytuacji, gdy w rzeczywistości dochodzi do powstania stosunku pracy. Konsekwencje tego mogą być bardzo poważne.

Forma umowy

Umowa zlecenia może zostać zawarta w dowolnej formie, chyba że zlecenie będzie łączyć się z pełnomocnictwem do dokonania czynności, do wykonania których wymagana jest forma szczególna. Zatem, co do zasady, zawierając umowę zlecenia można ograniczyć się do formy ustnej, ale do celów dowodowych zalecana jest forma pisemna. Łatwiej wtedy udowodnić, jakie zobowiązania ciążą na zleceniobiorcy czy na jaką kwotę wynagrodzenia strony się umawiały, pomijając udowadnianie samego faktu zawarcia umowy. Jest to zatem odrębność od nawiązywania umów o pracę, które powinno zostać potwierdzone na piśmie. Forma pisemna umowy zlecenia może wynikać z zasad przyjętych w organizacji lub np. z projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach którego zatrudniani są zleceniobiorcy.

RADA

Do celów dowodowych umowę zlecenia najlepiej zawrzeć na piśmie.

Miejsce i czas wykonywania zlecenia

Często zleceniodawcy mają obawy, czy odnosić się w umowie w jakikolwiek sposób do miejsca i czasu jej wykonywania, sądząc, że takie zapisy doprowadzą do zakwalifikowania zlecenia jako umowy o pracę. Tymczasem definicja stosunku pracy wskazuje na wyznaczenie (czyli jednostronne narzucenie) pracownikowi czasu i miejsce wykonywania pracy. Czym innym jest natomiast zapis umowny, zgodnie z którym strony uzgodniły, że umowa zlecenia wykonywana będzie w określonym miejscu i czasie.

W tym kontekście istotny jest np. wyrok Sądu Najwyższego z 6 października 1998 r. sygn. akt I PKN 389/98, OSNP 1999/22/718, w którym wskazano, że (...) określenie w umowie czynności z zastrzeżeniem ich osobistego wykonywania w określonych dniach i godzinach nie przesądza o nawiązaniu stosunku pracy, ponieważ takie elementy występują też w stosunkach cywilnoprawnych. Wyznaczanie dni i godzin czynności nie może być wystarczające do uznania kierownictwa pracodawcy w rozumieniu art. 22 k.p. (...).

Umowa o pracę powinna określać m.in. miejsce pracy i wymiar czasu pracy. Te ustalenia są jednak ustaleniami umownymi, wynikającymi z negocjacji stron umowy o pracę jako umowy zawieranej dobrowolnie. Czym innym jest uprawnienie władcze pracodawcy wynikające z zawartej umowy. Pracodawca uprawniony jest w konsekwencji zawarcia umowy o pracę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy w innym miejscu niż jego stałe miejsce pracy (np. wysłanie w podróż służbową), do ustalenia systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy, a pracownik musi się tym poleceniom podporządkować.

W niektórych sytuacjach nie ma żadnego znaczenia miejsce i czas wykonywania zlecenia (np. przy wielu pracach informatycznych). Często jednak warunki wykonywania zlecenia są niezmiernie istotne. Może się to wiązać np. z koniecznością współpracy z innymi osobami, miejscem usytuowania określonych maszyn i urządzeń, godzinami pracy kontrahentów firmy, przyjętymi godzinami funkcjonowania placówki handlowej. W takich przypadkach nic nie stoi na przeszkodzie, aby w umowie wskazać, w jakich dniach i godzinach oraz w jakim miejscu umowa ta ma być wykonywana. Należy jednak rozróżnić ustalenie umowne – Strony ustalają, że zlecenie wykonywane będzie... od zapisu dającego zlecającemu prawo decydowania o miejscu i czasie wykonywania czynności przez zleceniobiorcę – Zlecający uprawniony jest do wyznaczenia miejsca i czasu wykonywania czynności wchodzących w zakres umowy. Ten drugi zapis kreuje podporządkowanie zleceniobiorcy zleceniodawcy w toku pracy, a zatem wskazuje na to, że mamy do czynienia w rzeczywistości ze stosunkiem pracy. Podobnie będzie, gdy dający zlecenie będzie miał w umowie zagwarantowane jednostronne uprawnienie do zmiany tych elementów umowy. Natomiast zmiana dokonana aneksem/porozumieniem, będąca wyrazem zgodnej woli stron, nie może zostać uznana za niezgodną z istotą stosunku cywilnoprawnego.

Pojawienie się w umowie zlecenia zapisów wskazujących na miejsce i czas wykonywania czynności objętych umową wcale nie prowadzi do uznania, że mamy do czynienia z umową o pracę. Odnoszenie się jednak w umowie cywilnoprawnej do przepisów Kodeksu pracy dotyczących czasu pracy nie będzie dobrym rozwiązaniem.

Polecamy artykuły

Aktualizacja: 01.10.2015

Autor:

Źródło:

INFOR
Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK