| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Sposoby rozwiązywania umów cywilnoprawnych

Sposoby rozwiązywania umów cywilnoprawnych

Umowa cywilnoprawna może ulec rozwiązaniu po wykonaniu pracy albo w trakcie jej wykonywania. W zależności od rodzaju umowy zasadniczym sposobem zakończenia łączącego strony stosunku jest wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy.

Rozwiązanie umowy o dzieło

Umowa o dzieło zaliczana jest do tzw. umów rezultatu. W przeciwieństwie do typowej umowy-zlecenia nie jest ważny sposób wykonania (działania), ale końcowy efekt. To on podlega ocenie i za ten efekt wykonawcy przysługuje wynagrodzenie.

Cechą wyróżniającą umowę o dzieło jest zatem jej jednorazowy – a nie ciągły jak w przypadku zlecenia czy umowy o pracę – charakter. Jeżeli nawet oznaczony jest w umowie termin, to nie ma on charakteru rozwiązującego, gdyż jest to termin wykonania przedmiotu umowy. Po jego upływie umowa nadal obowiązuje, z tym że zamawiający ma wobec wykonawcy roszczenie o wydanie dzieła lub materiałów albo o zwrot poniesionych wydatków i ewentualne odszkodowanie z tytułu niewykonania dzieła w terminie.

Umowy o dzieło nie można zawrzeć na określony czas.

Umowa o dzieło rozwiązuje się w dwojaki sposób:

  • po wykonaniu oznaczonego dzieła i wydania go zamawiającemu przez przyjmującego zamówienie,
  • wskutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Od umowy o dzieło mogą odstąpić zarówno zamawiający, jak i wykonawca dzieła.

Rozwiązanie umowy o dzieło może nastąpić w drodze oświadczenia o odstąpieniu od niej. W zasadzie nie jest możliwe wypowiedzenie umowy o dzieło (jak np. zlecenia).

Zamawiający posiada istotne uprawnienie. Mianowicie może on, zgodnie z art. 644 k.c., odstąpić od umowy w każdym czasie. Musi jednak zapłacić wykonawcy dzieła wcześniej umówione wynagrodzenie, przy czym wynagrodzenie to może być pomniejszone o kwotę w wysokości równej oszczędnościom, jakie wykonawca poczynił z powodu niewykonania dzieła. Jednak zapłata wynagrodzenia nie jest warunkiem koniecznym rozwiązania umowy.

Przykład

Malwina M. zawarła ze spółką A. umowę o dzieło, której przedmiotem było wykonanie projektu logo spółki oraz hasła reklamowego. Dzieło miało być wykonane do końca czerwca, jednak zarząd spółki już 15 maja po przedstawieniu pierwszych projektów uznał, że wykonanie tego dzieła ma zostać powierzone innemu wykonawcy. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła wynosiło 5000 zł. W tej sytuacji zamawiająca spółka jest zobowiązana do zapłacenia wynagrodzenia w związku z odstąpieniem od umowy. Spółka tego nie uczyniła, mimo to umowa uległa rozwiązaniu, a Malwina M. uzyskała wynagrodzenie wraz z należnymi odsetkami na drodze sądowej.

Jeżeli zamawiający dzieło wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu nie zapłaci wynagrodzenia, oświadczenie to wywrze skutek, ale przyjmujący zamówienie będzie mógł wystąpić wobec zamawiającego na drogę sądową w celu dochodzenia roszczenia o zapłacenie mu należnego wynagrodzenia. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 26 stycznia 2001 r.

Podstawa prawna:

  • art. 5, 644, 746 Kodeksu cywilnego.

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 9 lutego 2001 r. (III CKN 304/00, niepubl.),
  • wyrok SN z 26 stycznia 2001 r. (II CKN 365/00, OSNC 2001/10/154).

 

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK