| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Jak rozliczyć w dokumentacji ZUS dwie umowy zawarte z jednym zleceniobiorcą

Jak rozliczyć w dokumentacji ZUS dwie umowy zawarte z jednym zleceniobiorcą

W sytuacji gdy ubezpieczony jest zatrudniony u jednego płatnika równolegle na podstawie dwóch umów zlecenia, które swoim zakresem obejmują różne rodzaje obowiązków i czynności, powstaje zbieg tytułów do ubezpieczeń. Należy go rozstrzygnąć na takich samych zasadach, jakby zlecenia były wykonywane u różnych płatników. Różnice wystąpią jednak w dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej, którą zleceniodawca musi złożyć do ZUS.

Zgłoszenie i wyrejestrowanie umowy

Jeśli z jedną osobą zostają zawarte dwie umowy zlecenia i druga jest zgłaszana na formularzu ZUS ZZA tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ZUS zaleca składanie wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA dopiero po rozwiązaniu lub wygaśnięciu ostatniej z nich. Jednak, zdaniem niektórych ekspertów, w takiej sytuacji, gdy „wracamy” do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu pierwszej zawartej umowy (bo nie ma już innego tytułu), aby zachować przejrzystość w podleganiu przez ubezpieczonego poszczególnym rodzajom ubezpieczeń w określonych okresach, z chwilą wygaśnięcia umowy zlecenia wybranej jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych należy ponownie wyrejestrować ubezpieczonego na formularzu ZUS ZWUA, a następnie ponownie zgłosić go na ZUS ZUA z tą samą datą zarejestrowania z tytułu ostatniej obowiązującej umowy zlecenia.

Na następnej stronie prezentujemy stanowisko dotyczące dokumentacji zgłoszeniowej, wyrejestrowującej oraz rozliczeniowej w przypadku realizowania dwóch równoległych umów zlecenia u jednego płatnika, które przedstawił ZUS w odpowiedzi na pytanie redakcji „Monitora prawa pracy i ubezpieczeń”.

Wyjaśnienia ZUS z 6 kwietnia 2012 r. w sprawie dokumentacji składanej za ubezpieczonego realizującego dwie równoległe umowy zlecenia u jednego płatnika

Odnosząc się do zapytania dotyczącego zasad składania dokumentów ubezpieczeniowych oraz rozliczenia składek za osoby wykonujące jednocześnie dwie umowy zlecenia (w których zakres wykonywania czynności jest różny) z tym samym podmiotem wyjaśniamy:

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z dwóch lub więcej takich umów jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych umów, wszystkich lub wybranych lub zmienić tytuł ubezpieczeń.

(art. 13 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego natomiast rodzi każda umowa zlecenia albo inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Każda osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Natomiast każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych.

W związku z powyższym, w przypadku gdy z daną osobą płatnik zawiera więcej niż jedną umowę zlecenia, osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym wyłącznie z jednej umowy. Decyduje data powstania danego tytułu, tj. dzień oznaczony w danej umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania. Ubezpieczony może zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. Zmiana ta nie może jednak nastąpić z datą wsteczną.

(Podstawa prawna: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Tak więc, w stanie faktycznym, w którym ubezpieczony wykonuje pierwszą umowę zlecenia, np. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., oraz drugą w okresie od 1 do 30 kwietnia 2012 r. płatnik składek powinien dokonać zgłoszenia zleceniobiorcy do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zawarcia pierwszej umowy na formularzu ZUS ZUA z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi „04”. Z kolejnej umowy – o ile z tytułu jej wykonywania osoba ta nie przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, płatnik powinien zgłosić tę osobę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA. Rozliczenia należnych składek z tytułu wszystkich umów płatnik składek powinien dokonywać w jednym imiennym raporcie miesięczny ZUS RCA (z uwzględnieniem sumy podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne). Po ustaniu drugiej umowy płatnik powinien złożyć wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA.

W przypadku wskazania przez ubezpieczonego drugiej umowy jako tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń wymagane jest wyrejestrowanie z ubezpieczeń danej osoby z tytułu wykonywania pierwszej umowy i ponowne dokonanie zgłoszenia z tej umowy tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA oraz złożenie kolejnego zgłoszenia z tytułu zawarcia drugiej umowy do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA. Tryb rozliczania składek w takim przypadku jest analogiczny do trybu wskazanego powyżej.

Radosław Milczarski

Biuro Prasowe

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Podstawa prawna

  • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 81 ust. 6, art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK