| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Opodatkowanie umów do 200 zł

Opodatkowanie umów do 200 zł

Każda umowa do 200 zł, która została podpisana z osobą niebędącą pracownikiem, podlega opodatkowaniu 18% stawką ryczałtu. Ilość takich umów zawartych w danym miesiącu z jedną osobą jest bez znaczenia.

PRZYKŁAD 1: Sposób opodatkowania umów w zależności od momentu wypłaty wynagrodzenia

15 grudnia 2010 r. spółka ABCF zawarła umowę zlecenia z osobą niebędącą jej pracownikiem. Należność została określona w kwocie 180 zł. Wypłacona została 15 stycznia 2011 r. Obowiązek płatnika powstaje z dniem postawienia należności z tytułu umowy cywilnoprawnej do dyspozycji dziełobiorcy. Zatem spółka ABCF powinna obliczyć podatek według stanu prawnego na 2011 r., mimo iż umowa została zawarta w 2010 r.

PRZYKŁAD 2: Sposób opodatkowania umów – różnice wynikające ze zmian

W grudniu 2010 r. spółka ABCF zawarła trzy zlecenia z osobą niebędącą jej pracownikiem, 20-letnim studentem. Umowy zawarła odpowiednio na kwoty 100 zł, 180 zł i 200 zł. Umowy te nie rodzą obowiązku rozliczenia składek ZUS, gdyż zostały zawarte ze studentem (art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Prawidłowy sposób rozliczenia umowy:

1) gdy wypłata należności nastąpiła w grudniu 2010 r.

Wyliczenie:

Wartość wynagrodzenia: 100 zł + 180 zł + 200 zł = 480 zł.

Koszty uzyskania przychodu: 20% z 480 zł = 96 zł.

Podstawa opodatkowania: 480 zł – 96 zł = 384 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy: 69,12 zł w zaokrągleniu 69 zł (art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej).

Do wypłaty: 411zł;

2) gdy wypłata należności nastąpiła w 2011 r.

Każdą z umów należy rozpatrywać oddzielnie

Razem zryczałtowany podatek w 2011 r. będzie wynosił: 18 zł + 32 zł + 36 zł= 86 zł.

Nie można sumować umów na potrzeby obliczenia zryczałtowanego podatku. Każdą z nich należy rozpatrywać oddzielnie.

Tytuł

Umowa 100 zł

Umowa 180 zł

Umowa 200 zł

Koszty uzyskania przychodu

brak

brak

brak

Podstawa opodatkowania

100 zł

180 zł

200 zł

Podatek zryczałtowany

100 zł x 18% = 18 zł

180 zł x 18% = 32,4 zł => 32 zł

200 zł x 18% = 36 zł


PRZYKŁAD 3: Składki ZUS w przypadku umów do 200 zł

Spółka zawarła dwie umowy zlecenia z osobą niebędącą jej pracownikiem. Przychód za jej wykonanie określiła na kwotę 180 zł i 210 zł. Z tytułu zawartej umowy zleceniobiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoba ta wniosła również o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Wypłata z tytułu umowy zlecenia na kwotę:

● 180 zł – nastąpiła 10 stycznia 2011 r.

● 210 zł – nastąpiła 20 stycznia 2011 r.

Zleceniodawca (płatnik) dokonał następujących obliczeń:

Tytuł

Umowa 180 zł

Umowa 210 zł

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

180 zł

210 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę (13,71%)

13,71% x 180 zł = 24,68 zł

13,71% x 210 zł = 28,80 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

180 zł – 24,68 zł  = 155,32 zł

210 zł – 28,80 zł = 181,21 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

9% z 155,32 zł = 13,98 zł

181,20 zł x 9% = 16,31 zł 7,75% z 181,20 zł = 14,04 zł

Koszty uzyskania przychodu

brak

20% z 181,20 zł = 36,24 zł

Podstawa opodatkowania

180 zł

210 zł – 28,79 zł – 36,24 zł = 144,97 zł => 145 zł

Zryczałtowany podatek/zaliczka

180 zł x 18% = 32,4 zł => 32 zł PODATEK

145 zł x 18% = 26,10 zł 26,10 zł – 14,04 zł = 12,06 zł => 12 zł ZALICZKA do US

Do wypłaty dla zleceniobiorcy

180 zł – 24,68 zł – 13,98 zł – 32 zł = 109,34 zł

210 zł – 28,80 zł – 16,31 zł – 12 zł = 152,89 zł

Podstawa prawna

  • Art. 13 pkt 2, 5–9, art. 30 ust. 3, art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 30 ust. 8, art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
  • Art. 63 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.
  • Art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK