| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Charakterystyka umowy agencyjnej

Charakterystyka umowy agencyjnej

Instytucja agencji wpływa w znaczący sposób na rozwój współczesnych stosunków handlowych. Dzięki jej zastosowaniu przedsiębiorca może działać równocześnie za pośrednictwem swoich agentów w wielu miejscach na świecie. Tym samym, rozszerzając zasięg swojej działalności z wykorzystaniem agentów, optymalizuje ponoszone koszty i zwiększa skuteczność prowadzonego biznesu.

Zakres obowiązków agenta strony mogą regulować w sposób dowolny, jednak ustawodawca przykładowo wyliczył kilka. Należą do nich: przekazywanie wszelkich informacji mających znaczenie dla dającego zlecenie, przestrzeganie jego wskazówek uzasadnionych w danych okolicznościach, a także podejmowanie w zakresie prowadzonych spraw czynności potrzebnych do ochrony praw dającego zlecenie. Z kolei dający zlecenie, jako druga strona stosunku zobowiązaniowego, oprócz zapłaty wynagrodzenia agentowi, musi przekazać mu dokumenty i informacje potrzebne do prawidłowego wykonania umowy oraz dzielić się z agentem innymi informacjami dotyczącymi procesu zawierania umów przez agenta.

Z uwagi na odpłatny charakter, niezbędnym elementem treści umowy agencyjnej jest określenie sposobu wynagradzania agenta. W praktyce najczęściej można się spotkać z wynagrodzeniami prowizyjnymi, których wysokość zależna jest od liczby lub wartości zawartych umów. Strony mogą inaczej uregulować formę zapłaty (np. ryczałt lub łączenie go z prowizją), jednak gdy tego wyraźnie nie uczynią, ustawodawca ustala prowizję jako podstawowy sposób wynagradzania agentów.

Agentowi prowizja należy się również po rozwiązaniu umowy agencyjnej od umów zawartych w czasie jej trwania, jeżeli do ich zawarcia doszło później w wyniku jego działalności lub gdy zostały one zawarte z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla umów tego samego rodzaju. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 7612 k.c. mówiący, że aktualnie działający agent nie może żądać prowizji, jeżeli zgodnie z okolicznościami wymienionymi w poprzednim zdaniu należy się ona dawnemu agentowi. Możliwe też jest wystąpienie sytuacji, gdy z uwagi na względy słuszności prowizja powinna być podzielona między obu agentów.

Szczególnie charakterystycznym rodzajem zapisu w umowie agencyjnej może być zastrzeżenie, że agent w uzgodnionym przez strony zakresie odpowiada za wykonanie zobowiązania przez klienta, którego pozyskał na rzecz dającego zlecenie. Przyjmując na siebie dodatkowe zobowiązanie, agentowi należy się odrębne wynagrodzenie, zwane prowizją del credere, a dla zachowania skuteczności takiego zapisu strony powinny zachować wymóg formy pisemnej.

Umowę agencyjną można zawrzeć na czas oznaczony albo nieoznaczony. Jeśli chodzi o pierwszą z nich, zasadą jest, że wygasa ona po upływie terminu, na jaki została zawarta. Jednak jeśli strony mimo jego upływu nadal wykonują swoje obowiązki, poczytuje się ją za zawartą na czas nieoznaczony.

Rozwiązanie umowy agencyjnej zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić za wypowiedzeniem, z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia (art. 7641 § 1 k.c.): na miesiąc naprzód w pierwszym roku trwania umowy agencyjnej, na 2 miesiące naprzód w drugim roku i 3 miesiące naprzód w trzecim lub późniejszym roku obowiązywania tego stosunku prawnego. Ustawodawca okresy te uznaje jako minimalne. Dopuścił możliwość ich wydłużenia z zastrzeżeniem, że okres wypowiedzenia dla dającego zlecenie nie może być krótszy niż termin przysługujący agentowi. Jeżeli jedna ze stron nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy w całości lub znacznej części bądź gdy zaistnieją inne nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające kontynuowanie działalności przez którąś ze stron, umowa agencyjna może zostać wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia. Niezależnie od powyższego stosunek agencyjny może zostać rozwiązany również za zgodnym porozumieniem stron w każdym czasie.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK