| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Praktyki absolwenckie

Praktyki absolwenckie

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych przez trzy miesiące będą mogli świadczyć pracę na odmiennych zasadach niż pozostali pracownicy.

Osobom, które stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach, przysługuje:

  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • jednorazowe odszkodowanie,
  • świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie niezbędnym do leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej, pod warunkiem że osoby te nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Praktykant, który chce mieć prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, powinien zarejestrować się w urzędzie pracy. Na podstawie znowelizowanego art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie o praktykach absolwenckich nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, jeżeli praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką. Praktykant powinien jednak pamiętać, że utraci status bezrobotnego, jeżeli świadczenie pieniężne z tytułu odbywania praktyk będzie przekraczało połowę minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2010 r. kwotę 658, 50 zł. Uzyskanie wyższego świadczenia pozbawi praktykanta statusu bezrobotnego, a tym samym możliwości ubezpieczenia zdrowotnego.

Obowiązki przyjmującego na praktyki

Pracodawca, który jest jednocześnie podmiotem przyjmującym na praktykę, zapewnia praktykantowi – na zasadach dotyczących pracowników określonych w odrębnych przepisach – bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Po zakończeniu umowy o odbywanie praktyk podmiot przyjmujący na praktykę, na wniosek praktykanta, jest obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Umowa o odbywanie praktyk absolwenckich może być rozwiązana przez każdą ze stron. Termin jej rozwiązania uzależniony jest od tego, czy praktyka odbywana jest odpłatnie czy nieodpłatnie. Jeżeli praktyka odbywana jest nieodpłatnie, wówczas umowa może być rozwiązana na piśmie przez strony w każdym czasie. Natomiast w przypadku odbywania praktyk odpłatnie, umowę każda ze stron może rozwiązać na piśmie z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (DzU nr 127, poz. 1052),
  • ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK