| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Praktyki absolwenckie

Praktyki absolwenckie

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych przez trzy miesiące będą mogli świadczyć pracę na odmiennych zasadach niż pozostali pracownicy.

Ustawodawca zastrzegł, że umowa nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 k.p. Dotyczy to m.in. prac:

  • przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
  • przy produkcji wyrobów włókienniczych,
  • przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej,
  • w zakładach przemysłu spirytusowego,
  • podwodnych,
  • w ogrodach zoologicznych.

Czas odbywania praktyk absolwenckich jest ograniczony. Ustawodawca ustalił, że umowa między praktykantem a pracodawcą przyjmującym na praktyki nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Praktykę absolwent może odbywać na podstawie jednej umowy lub kilku, pod warunkiem jednak, że łączny okres tych umów nie przekroczy również 3 miesięcy.

Świadczenie pieniężne w czasie praktyk

Zgodnie z przepisami ustawy praktyka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie. Jeżeli strony umowy o praktykę absolwencką ustaliły, że będzie ona odbywana odpłatnie, wówczas wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2009 r. świadczenie to wyniosło nie więcej niż 2552 zł, a w 2010 r. wyniesie 2634 zł.

Ustawodawca nie określił natomiast najniższego poziomu świadczenia pieniężnego dla absolwentów–praktykantów, co może doprowadzić do sytuacji świadczenia przez nich pracy prawie za darmo.

Stosowanie przepisów prawa pracy do praktykantów

Wprawdzie do praktyki nie mają w pełni zastosowania przepisy prawa pracy, jednak ustawodawca zagwarantował stosowanie niektórych z nich do umów o praktyki absolwenckie. Absolwent nie będzie mógł pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a łącznie z godzinami nadliczbowymi 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Będzie miał prawo do odpoczynku dobowego w wymiarze co najmniej 11 godzin i odpoczynku tygodniowego odpowiadającego co najmniej 35 godzinom. Absolwent–praktykant będzie miał również prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut wliczanej do czasu pracy, jeżeli wymiar czasu pracy będzie wynosił co najmniej 6 godzin. Do praktykanta będą miały zastosowanie również przepisy Kodeksu pracy w zakresie pracy w nocy, zakazu dyskryminacji, zasady równego traktowania czy uprawnień z tytułu naruszenia zasady równego traktowania.

Ustawa o praktykach nie uregulowała jednak spraw związanych z prowadzeniem ewidencji czasu pracy absolwenta podczas praktyk, jak również usprawiedliwiania nieobecności czy spóźnień. Ustawodawca nie rozstrzygnął także kwestii podlegania absolwentów–praktykantów ubezpieczeniu społecznemu. Ustalił jedynie, że absolwentom–praktykantom będą przysługiwały świadczenia określone w ustawie o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »