| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Praca tymczasowa > Uzgodnienia między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem

Uzgodnienia między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem

Przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego, agencja pracy tymczasowej powinna uzgodnić z pracodawcą użytkownikiem m.in. rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy tymczasowej, czy sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Agencja pracy tymczasowej - pojęcie

Przedsiębiorstwo, którego działalność polega na rekrutacji, selekcji, zatrudnianiu i stawianiu do dys­pozycji użytkownika osób fizycznych o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a użytkownikiem.

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowni­ków w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkow­nika. Może angażować pracowników tymczaso­wych do prac:

  • o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym,
  • których wykonanie w terminie przez pracowni­ków zatrudnionych przez pracodawcę użytkow­nika nie jest możliwe albo
  • których wykonanie należy do obowiązków nie­obecnego pracownika zatrudnionego przez pra­codawcę użytkownika.

Uzgodnienia pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem

Przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego agencja pracy tymczasowej powinna uzgodnić z pracodawcą użytkownikiem:

  • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracow­nikowi tymczasowemu,
  • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykony­wania pracy, która ma być powierzona pracow­nikowi tymczasowemu,
  • przewidywany okres wykonywania pracy tym­czasowej,
  • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,
  • miejsce wykonywania pracy tymczasowej. Możliwe jest również uzgodnienie przez agencję z pracodawcą użytkownikiem sposobu wykorzysta­nia przez pracownika tymczasowego urlopu wypo­czynkowego - w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz praco­dawcy użytkownika oraz ustalenie trybu udziele­nia tego urlopu.

Przed zawarciem umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym agencja powinna również uzgodnić z pracodawcą użytkownikiem m.in. zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika innych niż wyma­gane obowiązków pracodawcy dotyczących bez­pieczeństwa i higieny pracy. Agencja zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę na czas określony lub umów o pracę na czas wykonania określonej pracy. Umowa z pracownikiem tymczasowym powin­na zawierać: strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy, oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrud­nienia pracownika tymczasowego w okresie wyko­nywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejsze­go rozwiązania tej umowy przez każdą z nich za wypowiedzeniem.

O uzgodnieniach dokonanych z pracodawcą użyt­kownikiem dotyczących zatrudnienia agencja pracy tymczasowej powinna informować pracownika przed zawarciem umowy. Agencja jest zobowiąza­na wydać pracownikowi świadectwo pracy (doty­czące łącznie wszystkich okresów zatrudnienia na przestrzeni 12 miesięcy lub gdy umowa trwała kró­cej - za ten okres).

Rekomendowany produkt: Samozatrudnienie - krok po kroku (PDF)

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK