| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Praca tymczasowa > Zatrudnianie cudzoziemców – wymogi wobec agencji pracy tymczasowej

Zatrudnianie cudzoziemców – wymogi wobec agencji pracy tymczasowej

Zatrudnianie cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej wymaga przestrzegania szczególnych przepisów. Jeśli wymaga tego prawo, agencje pracy tymczasowej powinny ponadto uzyskać zezwolenie na pracę przez cudzoziemca. Jakie są obowiązki agencji?

Z kolei w myśl art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (…), niedopełnienie wymogu zawarcia w formie pisemnej umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem stanowi powierzenie nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Obowiązki podmiotu powierzającego cudzoziemcowi pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Podmiot powierzający cudzoziemcowi pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest ponadto zobowiązany do:

  • zgłoszenia tej osoby w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy do ZUS oraz comiesięcznego odprowadzania składek,
  • wypełniania obowiązków płatnika, w szczególności do obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego, na zasadach określonych w ustawie z 26.07.1991r. pdofu, z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest RP.

21 lipca 2012r. weszła ponadto w życie ustawa z 15.06.2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

W przepisach tej ustawy nałożono m.in. na podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom obowiązek żądania od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski (tj. ważnej wizy lub zezwolenia pobytowego i wydanej na jego podstawie karty pobytu) oraz obowiązek przechowywania kopii tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca. Dotyczy to zarówno umowy o pracę jak i kontraktów cywilnoprawnych, a dokumenty trzeba sprawdzić zanim cudzoziemiec rozpocznie pracę.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie stosunku pracy jest zobowiązany do uzupełnienia akt osobowych cudzoziemca pozostającego w zatrudnieniu w dniu wejścia w życie ustawy w terminie 45 dni od wejścia w życie ustawy o kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP zatrudnionego cudzoziemca oraz przesłania (w razie potrzeby) korekty zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych.
Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na innej podstawie niż stosunek pracy. Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców są prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zobacz również: Umowa o pracę tymczasową a dłuższy okres wypowiedzenia

Brak dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP

Powierzanie na podstawie przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skutkować będzie wykreśleniem przez marszałka województwa z rejestru agencji zatrudnienia (w związku z dodaniem pkt. 9 w art. 18m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Dochodzenie roszczeń

W przypadku dochodzenia przez cudzoziemca roszczeń przeciwko nielegalnie zatrudniającemu go podmiotowi, ustawa wprowadza domniemania prawne oddziałujące na korzyść cudzoziemców.

W przypadku dochodzenia wynagrodzenia ze stosunku pracy lub ustalenia istnienia stosunku pracy domniemywa się, że stosunek ten istniał przez okres co najmniej 3 m-cy.

Natomiast jeżeli wykonywanie pracy powierzono cudzoziemcowi na innej podstawie niż stosunek pracy, stosować należy domniemanie, że należne mu wynagrodzenie zostało uzgodnione w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obowiązek udowodnienia okoliczności przeciwnych leży po stronie podmiotu powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Radca Prawny Marzena Łabędź

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK