Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

Niewykorzystany dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

Katarzyna Wrońska-Zblewska
Stan prawny: 2008-12-04 17:27

Zatrudniamy pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym. Przysługuje mu prawo do 10 dni dodatkowego urlopu. W 2007 r. pracownik ten nie wykorzystał w ogóle dodatkowego urlopu. Czy przechodzi on na następny rok, tak jak zwykły urlop?


RADA

Niewykorzystany urlop z tytułu niepełnosprawności jest urlopem wypoczynkowym i podlega identycznym zasadom, co zwykły urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie Kodeksu pracy. Oznacza to, że przechodzi on na kolejny rok i należy go udzielić pracownikowi do końca marca 2008 r.

UZASADNIENIE

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przewiduje odrębnych zasad udzielania pracownikom niepełnosprawnym dodatkowego urlopu, wskazując jedynie, że jest to urlop wypoczynkowy.

Oznacza to, że dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności podlega tym samym zasadom co zwykły urlop wypoczynkowy z Kodeksu pracy. Powinien być zatem wykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Niewykorzystany w 2007 r. dodatkowy urlop nie przepada, lecz według ogólnie obowiązujących zasad powinien zostać pracownikowi udzielony najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2008 r.

Jeżeli nie udzielą Państwo niewykorzystanego w 2007 r. dodatkowego urlopu do końca marca 2008 r., wówczas popełnią Państwo wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W takim przypadku inspektor pracy może ukarać Państwa mandatem karnym w wysokości do 2000 zł. Jeżeli odmówią Państwo przyjęcia mandatu lub inspektor uzna, że grzywna wymierzona mandatem byłaby zbyt niska, wówczas kieruje wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego. Kara w takim przypadku może wynosić nawet do 30 000 zł.

W sytuacji gdy nie ma możliwości udzielenia pracownikowi urlopu w następnym roku kalendarzowym z tego powodu, że jego stosunek pracy ustaje z końcem 2007 r., wówczas należy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Osobie zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu z tytułu niepełnosprawności pracownik nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Natomiast prawo do kolejnych dodatkowych urlopów nabywa z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.

  art. 161, art. 168, art. 171 § 1, art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy,

 art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 ze zm.),

 art. 95 § 3, art. 96 § 1a Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Katarzyna Wrońska-Zblewska

specjalista w zakresie prawa pracy

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2008-08-26, ostatnia aktualizacja: 2008-12-04 17:27

KOMENTARZE

Podobne artykuły:

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter