| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Ochotnicze hufce pracy

Ochotnicze hufce pracy

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową, która wykonuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Zadania, o których mowa powyżej, są realizowane przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, w szczególności przy pomocy Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, wojewódzkich komendantów Ochotniczych Hufców Pracy oraz dyrektorów centrów kształcenia i wychowania. Przy czym Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw pracy.

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników

Jak zasygnalizowano wcześniej, pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, jeżeli zatrudnia młodocianych w określonych ustawowo zawodach.

W celu uzyskania refundacji pracodawca musi złożyć wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży (w ściśle określonych terminach), właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego (wzór takiego wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom - DzU nr 77, poz. 518).

Wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych, lub młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony niebędących młodocianymi, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Prawidłowo wypełniony wniosek po zaopiniowaniu przez centrum edukacji przekazywany jest dalej do Ochotniczego Hufca Pracy. W przypadku uwzględnienia wniosku o zawarcie umowy Ochotniczy Hufiec Pracy zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (wzór umowy stanowi załącznik do ww. rozporządzenia). W przypadku zawarcia ww. umowy pracodawca może złożyć wniosek do centrum edukacji o dokonanie refundacji na warunkach i w terminach określonych w tej umowie (wzór takiego wniosku zawiera ww. rozporządzenie).

Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń wraz z kopiami deklaracji rozliczeniowych.

Właściwa OHP przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie.

Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

                                                                                                                                RAFAŁ KASPRZYCKI

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK