| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Ochotnicze hufce pracy

Ochotnicze hufce pracy

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową, która wykonuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Zadania, o których mowa powyżej, są realizowane przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, w szczególności przy pomocy Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, wojewódzkich komendantów Ochotniczych Hufców Pracy oraz dyrektorów centrów kształcenia i wychowania. Przy czym Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw pracy.

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników

Jak zasygnalizowano wcześniej, pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, jeżeli zatrudnia młodocianych w określonych ustawowo zawodach.

W celu uzyskania refundacji pracodawca musi złożyć wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży (w ściśle określonych terminach), właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego (wzór takiego wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom - DzU nr 77, poz. 518).

Wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych, lub młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony niebędących młodocianymi, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Prawidłowo wypełniony wniosek po zaopiniowaniu przez centrum edukacji przekazywany jest dalej do Ochotniczego Hufca Pracy. W przypadku uwzględnienia wniosku o zawarcie umowy Ochotniczy Hufiec Pracy zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (wzór umowy stanowi załącznik do ww. rozporządzenia). W przypadku zawarcia ww. umowy pracodawca może złożyć wniosek do centrum edukacji o dokonanie refundacji na warunkach i w terminach określonych w tej umowie (wzór takiego wniosku zawiera ww. rozporządzenie).

Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń wraz z kopiami deklaracji rozliczeniowych.

Właściwa OHP przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie.

Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

                                                                                                                                RAFAŁ KASPRZYCKI

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK