| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Gwarancje dla młodzieży - rezultaty

Gwarancje dla młodzieży - rezultaty

Unijny program "Gwarancje dla młodzieży" polega na ułatwianiu młodym ludziom wejście na rynek pracy. Państwa członkowskie zobowiązały się zadbać o to, aby w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub utraty pracy młodzi ludzie do 25 roku życia mogli znaleźć dobrą pracę dostosowaną do ich wykształcenia, umiejętności i doświadczenia albo zdobyć wykształcenie, umiejętności.

Jednakże istotny wpływ na poziom bezrobocia wśród młodych ludzi ma również charakterystyka strukturalna rynków pracy, na przykład koszty zatrudnienia i prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy, jak również jakość systemów kształcenia i szkolenia. Właśnie w tym kontekście wszechstronny program gwarancji dla młodzieży może mieć ogromne znaczenie, w rezultacie prowadząc do zmniejszenia tak znacznych rozbieżności stóp bezrobocia osób młodych i ogółu populacji.

W jaki sposób Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przyczyniają się do realizacji gwarancji dla młodzieży?

Zdecydowanie najważniejszym źródłem środków unijnych na wsparcie wdrażania gwarancji dla młodzieży i innych środków na rzecz zwalczania bezrobocia osób młodych jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS), z budżetem rzędu 86 mld euro na lata 2014–2020.

Nowa instytucja wspierająca młodych na rynku pracy

Wdrażanie gwarancji dla młodzieży zostało uznane za priorytet w ramach umów partnerstwa. Komisja zawarła taką umowę z każdym z państw członkowskich. Umowy te określają ramy strategiczne do celów wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020 w każdym z państw członkowskich.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest dodatkowym źródłem finansowania, które ma poprawić wdrażanie gwarancji dla młodzieży w nadchodzących miesiącach i latach (zob. niżej).

Przykłady działań realizowanych w ramach programu gwarancji dla młodzieży, które mogą uzyskać wsparcie finansowe z EFS:

Środki

Konkretne przykłady działań kwalifikujących się do uzyskania wsparcia finansowego z EFS

Strategie informacyjne i punkty kontaktowe

[zalecenia dotyczące gwarancji dla młodzieży (zalecenia GM) 8-9]

 • Wizytacje w szkołach urzędników publicznych służb zatrudnienia
 • Sesje szkoleniowe dla nauczycieli prowadzone przez pracowników publicznych służb zatrudnienia
 • Opracowanie specjalistycznych usług dla młodzieży świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia lub kontrahentów prywatnych
 • Dystrybucja materiałów drukowanych w ośrodkach młodzieżowych lub podczas imprez dla młodzieży
 • Wykorzystanie internetu i mediów społecznych
 • Systemy gromadzenia danych
 • Prezentacje

Indywidualne planowanie działań

[zalecenie GM 10]

 • Szkolenie pracowników publicznych służb zatrudnienia
 • Umowy z wyspecjalizowanymi partnerami

Pomoc dla młodych przedwcześnie kończących naukę i o niskich kwalifikacjach w powrocie do szkoły lub skorzystaniu z tzw. programów edukacyjnych drugiej szansy, rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy i poprawa umiejętności cyfrowych

[zalecenia GM 11-13]

 • Szkolenia i programy drugiej szansy
 • Szkolenia językowe
 • Doradztwo i dodatkowe wsparcie dydaktyczne, które pozwoli zachęcić młodzież do kontynuowania nauki lub ponownego jej podjęcia
 • Pomoc dla młodzieży z grup ryzyka w nabyciu odpowiednich kwalifikacji i ukończeniu edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym
 • Nauka w miejscu pracy i przyuczanie do zawodu
 • Szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych
 • Talony szkoleniowe

Zachęcanie szkół i służb zatrudnienia do promowania przedsiębiorczości oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej, udzielanie młodym na bieżąco wsparcia w tym zakresie

[zalecenie GM 14]

 • Szkolenia z udziałem pracowników służb zatrudnienia i nauczycieli
 • Kursy z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów szkół średnich – opracowanie i realizacja
 • Szkolenia dla młodych bezrobotnych

Wykorzystanie ukierunkowanych i dobrze skonstruowanych subsydiów wynagrodzeń i subsydiów na zatrudnienie bezrobotnych, aby zachęcić pracodawców do zaoferowania młodym ludziom (szczególnie tym najgorzej zintegrowanym na rynku pracy) praktyk lub zatrudnienia [zalecenie GM 17]

 • Kredyty na zwiększenie zatrudnienia netto młodych pracowników oraz praktyki zawodowe (obok wsparcia z EFS na rzecz subsydiów potrzebne są działania aktywizujące, np. szkolenia praktyczne)

Promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników poprzez informowanie młodzieży o ofertach pracy, stażu i praktyk zawodowych oraz pomocy dostępnej w różnych dziedzinach, zapewnienie wsparcia pracownikom, którzy przenieśli się za granicę

[zalecenie GM 18]

 • Działalność ośrodków EURES (wsparcie, jakie EURES uzyskuje z EFS, dotyczy przede wszystkim rekrutacji pracowników i związanych z tym procesem informacji, usług poradnictwa i doradztwa na poziomie krajowym i międzynarodowym)
 • Kampanie informacyjne
 • Wsparcie dla organizacji ochotniczych oferujących pomoc mentorów
 • Wsparcie dla organizacji młodzieżowych pracujących z młodymi pracownikami migrującymi

Lepszy dostęp do usług wspierających nowo założone firmy

[zalecenie GM 19]

 • Współpraca służb zatrudnienia z firmami świadczącymi usługi wsparcia dla biznesu i oferującymi finansowanie (np. regionalne targi pracy oraz imprezy służące nawiązywaniu kontaktów)
 • Pomoc dla nowych MŚP
 • Pomoc przy zakładaniu własnej firmy
 • Szkolenie z zakresu umiejętności biznesowych np. dla bezrobotnych w połączeniu z dotacjami wspierającymi przedsiębiorczość

Ulepszenie mechanizmów wspierających młodych ludzi, którzy przestają uczestniczyć w programach aktywizujących i tracą dostęp do świadczeń

[zalecenie GM 20]

 • Wsparcie dla organizacji młodzieżowych i na rzecz usług dla młodzieży
 • Współpraca z innymi organizacjami, które mają kontakt z młodzieżą
 • Ustanowienie systemów kontroli
 • Wspieranie zatrudnienia i szkolnych usług doradztwa zawodowego

Monitorowanie i ocena wszystkich działań i programów przyczyniających się do zapewnienia gwarancji dla młodzieży, tak aby można było opracować większym stopniu oparte na dowodach polityki i interwencje na podstawie informacji o tym, jakie rozwiązania funkcjonują prawidłowo oraz gdzie i dlaczego [zalecenia GM 24]

 • Stwierdzenie, które inicjatywy są najbardziej opłacalne
 • Wykorzystanie badań kontrolowanych
 • Stworzenie ośrodków analiz
 • Opracowywanie modeli polityki, akcje pilotażowe, testowanie działań i włączanie ich do głównego nurtu polityki (innowacje i eksperymenty społeczne)

Wspieranie działań na rzecz wzajemnej wymiany doświadczeń na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym między wszystkimi stronami zaangażowanymi w zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży, aby udoskonalić planowanie i realizację kolejnych programów gwarancji dla młodzieży

[zalecenia GM 25]

 • Wykorzystanie europejskiej sieci wspierającej zatrudnienie wśród młodzieży (EFS wspiera współpracę międzynarodową polegającą na wymianie najlepszych praktyk między organizacjami na szczeblu UE poprzez finansowanie pomocy technicznej z EFS na poziomie Komisji)

Wzmocnienie potencjału wszystkich zainteresowanych stron, w tym odpowiednich służb zatrudnienia, biorących udział w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie programów gwarancji dla młodzieży, tak aby wyeliminować wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne przeszkody związane z tą polityką oraz ze sposobem opracowania tych programów.

[zalecenia GM 26]

 • Szkolenia i warsztaty
 • Organizacja programów wymiany (i delegowania pracowników) między organizacjami w ramach współpracy międzynarodowej

Bony dla bezrobotnych

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK