| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Sankcje dla pracodawcy za naruszenie przepisu o ulgach we wpłatach na PFRON

Sankcje dla pracodawcy za naruszenie przepisu o ulgach we wpłatach na PFRON

Naruszenie przepisu dotyczącego ulg we wpłatach na PFRON powoduje powstanie odpowiedzialności po stronie pracodawcy. Jakie sankcje wiążą się z naruszeniem art. 22 ustawy o rehabilitacji?

Kontrole Prezesa Zarządu Funduszu

Zgodnie z art. 22a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721) – dalej ustawa o rehabilitacji, Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrolę u sprzedającego lub nabywcy w zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22, który dotyczy udzielania tzw. ulg we wpłatach na PFRON.

Zobacz również serwis: Młodociani, niepełnosprawni, bezrobotni

Kontrola tzw. sprzedającego

Przepisy art. 22 i 22a ustawy o rehabilitacji nie zawierają jednak odniesienia do odrębnych ustaw w zakresie stosowania przepisów dotyczących kontroli dokonanej u tzw. sprzedającego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Kontrola prawidłowości stosowania przepisów art. 22 ustawy o rehabilitacji w stosunku do tzw. sprzedającego dokonywana jest natomiast z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DzU poz. 29).

Rozporządzenie stanowi m.in., że w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie przedmiotu kontroli, organ upoważniony do kontroli, niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa. Jeżeli stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszenia prawa wskazują na konieczność podjęcia działań przez właściwe organy państwowe lub samorządowe, organ upoważniony do kontroli przekazuje wystąpienie pokontrolne do tych organów oraz informuje o tym kierownika podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego, w terminie wyznaczonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadamia organ upoważniony do kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań (§ 17 ww. rozporządzenia).

Polecamy także: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2014 roku

Nie ma w przepisach ustawy o rehabilitacji przepisów bezpośrednio nakładających dodatkowe obowiązki lub sankcję na pracodawców udzielających ulgi we wpłacie na PFRON w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stosowania art. 22. Ustawa nie zawiera także odesłania do odrębnych ustaw, które należałoby stosować podczas postępowania kontrolnego.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 3 października 2013 r. (znak: BON-I-52311-349-2-LK/2013) mając na względzie, że wspomniane rozporządzenie nie ogranicza zakresu stosowania postanowień § 17 ww. rozporządzenia w odniesieniu do niektórych obszarów kontroli, należy uznać, że przepis ten ma zastosowanie w odniesieniu do kontroli prowadzonej na podstawie art. 22a ustawy o rehabilitacji, bez względu na to, czy kontrolowany jest nabywcą czy uprawnionym sprzedającym.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Polecamy artykuły

Autor:

radca prawny, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło:

POPON

Zdjęcia

Sankcje dla pracodawców za naruszenie przepisu o ulgach we wpłatach na PFRON. /Fot. Fotolia
Sankcje dla pracodawców za naruszenie przepisu o ulgach we wpłatach na PFRON. /Fot. Fotolia

Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK