| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Wpłaty na PFRON i informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Wpłaty na PFRON i informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Pracodawcy nieosiągający wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych mają obowiązek dokonywać co miesiąc wpłat na PFRON. Natomiast jednostki osiągające ten wskaźnik oraz jednostki zwolnione z wpłat składają informacje miesięczne i roczne o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 24 stycznia 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów tych informacji.

Obowiązkiem pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest dokonywanie miesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość wpłat stanowi kwotę równą iloczynowi 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (zob. np. wyrok NSA w Warszawie z 10 marca 2009 r., sygn. akt II FSK 1826/07; patrz: http://administracja3.inforlex.pl).

Z wpłat zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2% w 2013 r. i w następnych latach. Wskaźnik zatrudnienia w tych jednostkach oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania. Należy zaznaczyć, że wskaźnik wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy niepełnosprawnych oznacza ich udział procentowy w liczbie ogółem odpowiednio: wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy według stanu w roku ubiegłym.

W przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych może zostać obniżony. Rodzaje schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika oraz sposób jego obniżania określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Pracownicy nieuwzględniani przy obliczaniu wskaźnika

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi:

  • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • przebywających na urlopach wychowawczych,
  • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
  • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
  • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
  • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne przepisy.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK