| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Kiedy firma może skorzystać z dofinansowania do zatrudnienia osoby bezrobotnej

Kiedy firma może skorzystać z dofinansowania do zatrudnienia osoby bezrobotnej

W prawie unijnym obowiązuje powszechna zasada swobody przepływu pracowników. Trybunał Sprawiedliwości UE w jednym z ostatnich wyroków zajął stanowisko, że podobne uprawnienia w zatrudnianiu i korzystaniu z przysługujących przywilejów powinni mieć również pracodawcy.

Trybunał o regulacjach luksemburskich

Odnosząc się do regulacji luksemburskich, Trybunał ocenił, że mogą one utrudniać dostęp do zatrudnienia w tym kraju pracownikom, którzy zamieszkują w innym państwie członkowskim. To z kolei może być uznane za ograniczenie unijnej swobody przepływu pracowników.

Trybunał ponadto zajął się kwestią odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzone przez Luksemburg ograniczenie (przy ubieganiu się o dofinansowanie do zatrudnienia) jest uzasadnione i konieczne. Podkreślił on, że w dziedzinie zatrudnienia państwa członkowskie dysponują dużą swobodą regulacyjną. Ponadto wskazał, że wspieranie zatrudnienia stanowi prawnie uzasadniony cel polityki społecznej, który może uzasadniać ograniczenie swobody przepływu pracowników.

W omawianej sprawie pani Schmidt-Krier, mimo że miała miejsce zamieszkania poza Luksemburgiem, była obywatelką tego państwa i przez całą swoją karierę zawodową była związana z tym państwem. Będąc zatrudniona w Luksemburgu, płaciła tam podatki z tytułu wykonywanej pracy i przez to przyczyniała się do finansowania polityki społecznej tego państwa. Okoliczności te świadczą o jej związku z luksemburskim rynkiem pracy. To uzasadnia z kolei wniosek, że w jej przypadku – podobnie jak innych pracowników przygranicznych – stosowanie warunku miejsca zamieszkania jest niewłaściwe. Pracownicy przygraniczni, ze względu na istniejące związki z rynkiem pracy danego państwa członkowskiego, powinni być traktowani w tym państwie na równi z pracownikami krajowymi czy będącymi rezydentami tego państwa. Pośrednio taki związek dotyczy także pracodawców, zatrudniających osoby poszukujące pracy oraz udzielanej im pomocy, np. w postaci dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne. Powinni oni mieć możliwości zatrudnienia zarówno pracowników posiadających miejsce zamieszkania w danym państwie, jak i przygranicznych.

Definicja bezrobotnego w polskim prawie

W polskim porządku prawnym definicję bezrobotnego zawiera ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 1 pkt 2). Wśród warunków wskazanych w tym przepisie jest m.in. wymóg zarejestrowania osoby we właściwym powiatowym urzędzie pracy (dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego).

Obowiązek meldunkowy cudzoziemca reguluje ustawa o ewidencji ludności. Do jego realizacji wymagane jest wskazanie adresu miejsca pobytu stałego lub czasowego (trwającego ponad 3 miesiące) na terytorium RP potwierdzone przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Skorzystanie z dofinansowania w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej mającej miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim (w szczególności pracownika przygranicznego) może okazać się utrudnione w porównaniu do zatrudnienia osoby bezrobotnej stale mieszkającej na terytorium RP.

Podstawa prawna:

  • art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzU z 2004 r. nr 90, poz. 864, s. 2, ost. zm. DzU UE L z 2011 r. nr 1, poz. 1),
  • art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 1456),
  • rozdział 6 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. DzU z 2006 r. 139, poz. 993, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 1407).

Orzecznictwo:

  • pkt 28 i 29 wyroku z 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-379/11 w sporze między Caves Krier Freres Sarl przeciwko urzędowi pracy.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK