| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Kiedy firma może skorzystać z dofinansowania do zatrudnienia osoby bezrobotnej

Kiedy firma może skorzystać z dofinansowania do zatrudnienia osoby bezrobotnej

W prawie unijnym obowiązuje powszechna zasada swobody przepływu pracowników. Trybunał Sprawiedliwości UE w jednym z ostatnich wyroków zajął stanowisko, że podobne uprawnienia w zatrudnianiu i korzystaniu z przysługujących przywilejów powinni mieć również pracodawcy.

Trybunał o regulacjach luksemburskich

Odnosząc się do regulacji luksemburskich, Trybunał ocenił, że mogą one utrudniać dostęp do zatrudnienia w tym kraju pracownikom, którzy zamieszkują w innym państwie członkowskim. To z kolei może być uznane za ograniczenie unijnej swobody przepływu pracowników.

Trybunał ponadto zajął się kwestią odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzone przez Luksemburg ograniczenie (przy ubieganiu się o dofinansowanie do zatrudnienia) jest uzasadnione i konieczne. Podkreślił on, że w dziedzinie zatrudnienia państwa członkowskie dysponują dużą swobodą regulacyjną. Ponadto wskazał, że wspieranie zatrudnienia stanowi prawnie uzasadniony cel polityki społecznej, który może uzasadniać ograniczenie swobody przepływu pracowników.

W omawianej sprawie pani Schmidt-Krier, mimo że miała miejsce zamieszkania poza Luksemburgiem, była obywatelką tego państwa i przez całą swoją karierę zawodową była związana z tym państwem. Będąc zatrudniona w Luksemburgu, płaciła tam podatki z tytułu wykonywanej pracy i przez to przyczyniała się do finansowania polityki społecznej tego państwa. Okoliczności te świadczą o jej związku z luksemburskim rynkiem pracy. To uzasadnia z kolei wniosek, że w jej przypadku – podobnie jak innych pracowników przygranicznych – stosowanie warunku miejsca zamieszkania jest niewłaściwe. Pracownicy przygraniczni, ze względu na istniejące związki z rynkiem pracy danego państwa członkowskiego, powinni być traktowani w tym państwie na równi z pracownikami krajowymi czy będącymi rezydentami tego państwa. Pośrednio taki związek dotyczy także pracodawców, zatrudniających osoby poszukujące pracy oraz udzielanej im pomocy, np. w postaci dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne. Powinni oni mieć możliwości zatrudnienia zarówno pracowników posiadających miejsce zamieszkania w danym państwie, jak i przygranicznych.

Definicja bezrobotnego w polskim prawie

W polskim porządku prawnym definicję bezrobotnego zawiera ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 1 pkt 2). Wśród warunków wskazanych w tym przepisie jest m.in. wymóg zarejestrowania osoby we właściwym powiatowym urzędzie pracy (dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego).

Obowiązek meldunkowy cudzoziemca reguluje ustawa o ewidencji ludności. Do jego realizacji wymagane jest wskazanie adresu miejsca pobytu stałego lub czasowego (trwającego ponad 3 miesiące) na terytorium RP potwierdzone przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Skorzystanie z dofinansowania w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej mającej miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim (w szczególności pracownika przygranicznego) może okazać się utrudnione w porównaniu do zatrudnienia osoby bezrobotnej stale mieszkającej na terytorium RP.

Podstawa prawna:

  • art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzU z 2004 r. nr 90, poz. 864, s. 2, ost. zm. DzU UE L z 2011 r. nr 1, poz. 1),
  • art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 1456),
  • rozdział 6 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. DzU z 2006 r. 139, poz. 993, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 1407).

Orzecznictwo:

  • pkt 28 i 29 wyroku z 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-379/11 w sporze między Caves Krier Freres Sarl przeciwko urzędowi pracy.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK