| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Student na praktyce

Styczeń i luty to dla studentów okres sesji egzaminacyjnej i ferii zimowych. Dla pracodawców bardzo często jest to okres, kiedy przyjmują studentów na praktyki zawodowe, w związku z tym ciążą na nich dodatkowe obowiązki, np. zapewnienie bezpiecznych warunków odbywania praktyki.

Ustawa o praktykach nie reguluje natomiast spraw związanych z prowadzeniem ewidencji czasu pracy absolwenta podczas praktyk, jak również usprawiedliwiania nieobecności czy spóźnień.

Pracodawca w umowie ze studentem może zastrzec, że praktyka będzie się odbywała odpłatnie lub nieodpłatnie. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Obowiązkiem pracodawcy podobnie jak w przypadku praktyk odbywanych na podstawie porozumienia zawartego z uczelnią jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy niezależnie od tego, czy na terenie zakładu pracy pracują tylko pracownicy czy też inne osoby.

Obowiązki bhp

Przyjmując studenta na praktykę, pracodawcy muszą zapewnić takiej osobie bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki. Przepisy w tym względzie nie różnią się od zasad obowiązujących etatowych pracowników. Niemniej jednak pracodawcy, planujący przyjęcie praktykantów, muszą szczególną uwagę zwrócić na rozporządzenie z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studenci, odbywający praktyki przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, powinni przejść wstępne ogólne szkolenie w dziedzinie bhp – tzw. instruktaż ogólny. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy (§ 9 ww. rozporządzenia). Natomiast obowiązek przeprowadzenia tzw. instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem studenta do wykonywania pracy na określonym stanowisku wynika z § 11 ww. rozporządzenia. Instruktaż ten ma na celu zapoznanie studenta z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, które ma być mu powierzone, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpieczeństwa wykonywania pracy na tym stanowisku. Program zarówno wstępnego szkolenia ogólnego, jak i stanowiskowego stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

PRZYKŁAD

Pracodawca przyjął praktykanta, który poza zajęciami biurowymi będzie również odbywał praktykę w części produkcyjnej zakładu pracy. W związku z tym pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia praktykantowi środków ochrony indywidualnej takich samych jak pozostałym pracownikom wykonującym pracę na danym stanowisku pracy.

Obowiązki bhp względem praktykantów określa także rozporządzenie z 1 grudnia 1998 r. dotyczące pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Stanowi ono, że w przypadku praktykantów, użytkujących monitory ekranowe przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca ma obowiązek albo tak zorganizować ich pracę, aby możliwe było przemiennie połączenie obsługi monitora ekranowego z innymi pracami nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała, albo udzielić praktykantom co najmniej 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora.

Pracodawca ma również obowiązek stosować wszystkie przepisy i zasady bhp w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do ochrony ich zdrowia i życia, np. jeśli jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy, powinien wyposażyć praktykanta w środki ochrony indywidualnej, odzież czy obuwie robocze (art. 304 § 2 k.p.).

Podstawa prawna:

  • art. 183a–183e, art. 129 § 1, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134, art. 1517, art. 304 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r – Kodeksu pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 2),
  • art. 2, 4 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (DzU nr 127, poz. 1052),
  • § 9, 11 rozporządzenia MGiP z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860, ost. zm. DzU z 2007 r. nr 196, poz. 1420),
  • § 2 rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973).

 

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

INFOR
PIT 2018. Komentarz299.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK