| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną z małoletnim

Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną z małoletnim

Zawierając umowę zlecenia z małoletnim należy pamiętać, że zgody w tym zakresie musi udzielić rodzic lub opiekun prawny. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy z ważnych powodów osoba niepełnoletnia wcześniej uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. Wówczas zgoda przedstawiciela ustawowego takiej osoby na zawarcie m.in. umowy cywilnoprawnej nie jest wymagana.

Podatek od wynagrodzenia

Podatkowe rozliczenie przychodów uzyskanych przez osobę małoletnią z umowy zlecenia następuje na takich samych zasadach jak rozliczenie podatkowe przychodów uzyskanych przez osobę pełnoletnią. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Zatem rodzic jest zobowiązany doliczyć do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka, z wyjątkiem dochodów z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku.

W efekcie dochody z pracy, czyli dochody uzyskane m.in. na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych czy praktyk uczniowskich, nie podlegają doliczeniu do dochodów rodzica. Rodzic wykazuje te dochody w zeznaniu PIT-37 złożonym na dane małoletniego dziecka, a podpisanym przez siebie. W sytuacji opisanej w pytaniu PIT-37 powinien zostać podpisany przez osobę, której zeznanie roczne będzie dotyczyć, bowiem w momencie jego składania (w roku 2013), osoba ta będzie pełnoletnia (18 lat ukończy w listopadzie 2012 r.).

Przychód uzyskany przez osobę małoletnią z tytułu umowy zlecenia jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof.

Przychód uzyskany przez osobę małoletnią z tytułu umowy zlecenia jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof.

Płatnik dokonujący wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia ma zatem obowiązek pobrać zaliczkę na podatek w wysokości 18% podstawy opodatkowania. Podstawę tę stanowi przychód pomniejszony o miesięczne koszty uzyskania w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że co do zasady koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowił ten przychód (art. 22 ust. 9 updof). Obliczony podatek należy zmniejszyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej ze środków podatnika w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Jeżeli od przychodów uzyskiwanych przez osobę małoletnią zleceniodawca będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy, to po zakończeniu roku, w terminie do końca lutego roku następnego, będzie zobowiązany przekazać tej osobie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-11. Warto dodać, że w przypadku kiedy suma należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza kwoty 200 zł, należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a updof). Przychodu opodatkowanego ryczałtem nie należy wykazywać w informacji PIT-11 ani w żadnej innej informacji podatkowej.

Podstawa prawna:

  • art. 10 § 2, art. 11, art. 15, art. 17, art. 63 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93)
  • art. 7, art. 13 pkt 8 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 41 ust. 1 i ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. Nr 361, ze zm.)
  • art. 3045 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
  • art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Czytaj także

Aktualizacja: 01.10.2015

Autor:

Źródło:

Sposób na płace
Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK