| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną z małoletnim

Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną z małoletnim

Zawierając umowę zlecenia z małoletnim należy pamiętać, że zgody w tym zakresie musi udzielić rodzic lub opiekun prawny. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy z ważnych powodów osoba niepełnoletnia wcześniej uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. Wówczas zgoda przedstawiciela ustawowego takiej osoby na zawarcie m.in. umowy cywilnoprawnej nie jest wymagana.

Zarówno umowa zlecenia, jak i inne umowy cywilnoprawne nie są umowami zawieranymi w odniesieniu do drobnych, bieżących spraw życia codziennego, lecz dotyczą wykonywania określonych czynności prawnych. Istotną kwestią, wymagającą wyjaśnienia, jest forma zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy zlecenia przez osobę małoletnią, jak również czas, w którym ta zgoda powinna być wyrażona. Kwestie te ustawodawca uregulował w art. 63 k.c. Przepis ten stanowi, że jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie. Ponieważ w przypadku umowy zlecenia przepisy k.c. nie narzucają jakiejkolwiek formy (umowa ta nie musi być zawarta w formie pisemnej), zgoda przedstawiciela ustawowego może zostać wyrażona również w dowolnej formie – np. ustnie. Dowolna forma wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego ma zastosowanie nawet wówczas, gdy umowa zlecenia z małoletnim została zawarta w formie pisemnej. Do celów dowodowych rekomendowana jest jednak pisemna forma zgody. Zgoda może zostać wyrażona zarówno przed, jak i po zawarciu umowy zlecenia. Jak bowiem stanowi art. 63 § 1 k.c., jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty. Oznacza to, że jeżeli w chwili zawarcia umowy zlecenia małoletni nie posiadał zgody rodzica, umowa ta zachowuje ważność, gdy zgodę taką uzyskał w terminie późniejszym.

Gdy umowa zlecenia zostaje zawarta z osobą poniżej 16. roku życia

Przepis art. 3045 Kodeksu pracy określa szczególne warunki dotyczące wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci, tj. przez osoby w wieku do 16 lat zarówno w ramach stosunku pracy, jak i w ramach umów cywilnoprawnych. Z pracy dzieci mogą korzystać tylko podmioty zajmujące się którąś z działalności wskazanych w tym przepisie, tj.:

  • kulturalną,
  • artystyczną,
  • sportową,
  • reklamową.

Podjęcie pracy lub innego zajęcia zarobkowego przez dziecko (zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) musi być każdorazowo poprzedzone wydaniem przez właściwego inspektora pracy stosownego zezwolenia dla podmiotu, który ma zamiar zatrudnić dziecko. Z wnioskiem o wydanie tego zezwolenia występuje podmiot prowadzący działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Pojęcie „dziecko” dotyczy osób poniżej 16. roku życia, a zatem te szczególne ograniczenia nie znajdują zastosowania w odniesieniu do sytuacji opisanej w pytaniu.

Składki ZUS od wynagrodzenia

Umowa zlecenia co do zasady stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Na zasadzie dobrowolności zleceniobiorca może natomiast przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Osoba małoletnia wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia najczęściej jest jednocześnie uczniem. W zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych oraz studenci – do ukończenia 26. roku życia, wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Nie podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 6 ust. 4 ustawy o sus i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Do celów ubezpieczeń w ZUS uznaje się, że uczniem – do 31 sierpnia każdego roku – jest osoba, która:

  • kontynuuje naukę w tej samej szkole,
  • ukończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,
  • ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Osobę, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, uznaje się za ucznia do 30 września. Zatem, jeżeli osoba, o której mowa w pytaniu, posiada status ucznia, to z tytułu zawartej umowy zlecenia zleceniodawca nie powinien zgłaszać jej do ubezpieczeń społecznych ani do zdrowotnego, jak również nie powinien naliczać tych składek.

Polecamy artykuły

Aktualizacja: 01.10.2015

Autor:

Źródło:

Sposób na płace
Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK