| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Przekazanie prowadzenia zakładu aktywności zawodowej

Przekazanie prowadzenia zakładu aktywności zawodowej

Organizator zakładu aktywności zawodowej przejmujący dotychczasowy zakład wchodzi w określone jego prawa i obowiązki. Na nowy podmiot nie przechodzi jednak automatycznie decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej.

Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może, zgodnie z art. 29 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm. – zwanej dalej ustawą o rehabilitacji), utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i po spełnieniu przewidzianych prawem warunków uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej (ZAZ).

Ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r. poz. 986 – powoływana dalej jako nowelizacja) wprowadziła nową regulację dotyczącą procedury przekazania prowadzenia zakładów aktywności zawodowej. Do tej pory jedynymi przepisami, które określały te kwestie, była ustawa z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1241 ze zm.). Dotychczas możliwość przekazania prowadzenia zakładu organizacji pozarządowej, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, przyznawano jedynie gminom lub powiatom będącymi organizatorami ZAZ (art. 97a ust. 1 ustawy). Wskazane jednostki samorządu terytorialnego mogły jednak skorzystać z tego uprawnienia tylko do 31 grudnia 2010 r.

Zniesienie ograniczeń przy przekazywaniu zakładu

Wprowadzona nowelizacją procedura przekazania prowadzenia ZAZ nie zawiera już podobnych ograniczeń, zarówno podmiotowych, jak i czasowych. Przede wszystkim nowelizacja ustawy o rehabilitacji doprecyzowuje, co dzieje się z aktywami i pasywami w sytuacji przekazania prowadzenia zakładu. I tak, zgodnie z art. 29 ust. 3e ustawy o rehabilitacji (w brzmieniu nadanym wskazaną nowelizacją) składniki majątkowe, niewykorzystane środki zakładowego funduszu aktywności, należności i zobowiązania organizatora ZAZ związane z utworzeniem i prowadzeniem tego zakładu przejmuje nowy organizator. Ponadto, jak wskazuje dodany nowelizacją art. 29 ust. 3h, nowy organizator zakładu aktywności zawodowej przejmuje z dniem przejęcia także prawa i obowiązki dotychczasowego organizatora, które wynikają z umowy dotyczącej finansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kosztów utworzenia i działania zakładu. Umowę taką, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (DzU z 2012 r. poz. 850), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ZAZ, każdy zakład zawiera z właściwą jednostką organizacyjną samorządu województwa.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »