| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Przekazanie prowadzenia zakładu aktywności zawodowej

Przekazanie prowadzenia zakładu aktywności zawodowej

Organizator zakładu aktywności zawodowej przejmujący dotychczasowy zakład wchodzi w określone jego prawa i obowiązki. Na nowy podmiot nie przechodzi jednak automatycznie decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej.

Decyzja o przyznaniu statusu ZAZ

Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje właściwy miejscowo wojewoda (art. 30 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Decyzja ta w sytuacji przekazania prowadzenia ZAZ nie przechodzi jednak automatycznie na nowego organizatora. Artykuł 29 ust. 3f ustawy o rehabilitacji po nowelizacji zakreśla nowemu organizatorowi 14-dniowy termin od dnia przekazania na wystąpienie do wojewody o wydanie nowej decyzji o przyznaniu temu zakładowi statusu zakładu aktywności zawodowej. Nowa decyzja wojewody będzie miała charakter decyzji administracyjnej ze skutkiem z mocą wsteczną (ex tunc), tj. od dnia przekazania prowadzenia zakładu.

Wydanie nowej decyzji o przyznaniu statusu ZAZ będzie odbywać się w ramach tej samej procedury, którą przewiduje art. 29 ustawy o rehabilitacji. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej zostanie wydana po spełnieniu wszystkich warunków, które przewiduje ten przepis, gdyż ustawodawca nie przewidział tu żadnego uproszczonego sposobu postępowania.

Nowy organizator będzie musiał wykazać spełnienie następujących warunków:

  • co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:

– zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

– zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej,

  • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

– odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,

– uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,

  • jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,
  • uzyskane dochody są przeznaczane na zakładowy fundusz aktywności,
  • uzyskanie pozytywnej opinii starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.

Nowe przepisy o przekazaniu prowadzenia zakładu aktywności zawodowej nie wskazują co prawda na to wprost, ale wydaje się, że w sytuacji uzyskania przez nowego organizatora decyzji o przyznaniu statusu powinien on, zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie ZAZ, złożyć jej kopię we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa.

Majątek ZAZ w przypadku nieprzejęcia

Ponieważ podmiot przejmujący prowadzenie zakładu musi wykazać spełnienie wszystkich warunków przewidzianych przez przepisy, które są niezbędne do uzyskania statusu ZAZ, może okazać się, że z przyczyn formalnych go nie uzyska. W takim przypadku dodany nowelizacją art. 29 ust. 3g wskazuje, co dzieje się z majątkiem zakładu. Przede wszystkim kwota stanowiąca wartość mienia zakładu aktywności zawodowej sfinansowanego ze środków PFRON w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi wynikającymi z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień przejęcia, podlega przekazaniu na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podobnie należy postąpić z niewykorzystanymi środkami Funduszu, które trafiły do zakładu aktywności zawodowej oraz środkami przekazanymi na jego tworzenie lub działanie.

Omawiane przepisy nowelizujące ustawę o rehabilitacji mają zastosowanie od 1 grudnia 2012 r.Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK