| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Obowiązek utrzymania zatrudnienia pracowników - przejęcie zakładu pracy chronionej

Obowiązek utrzymania zatrudnienia pracowników - przejęcie zakładu pracy chronionej

Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej (ZPCHR) wydaje właściwy miejscowo wojewoda. Decyzja administracyjna w tym zakresie zostaje wydana po uprzednim stwierdzeniu, iż pracodawca spełnił wymagane warunki określone w art. 28 ustawy o rehabilitacji.

Jednym z warunków uzyskania statusu ZPCHR jest:

  •  prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej oraz
  • utrzymywanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej przez pracodawcę. 

Wyjątek w tym zakresie stanowi art. 30 ust. 2a ustawy o rehabilitacji, który wskazuje, że wojewoda może w drodze decyzji zwolnić pracodawcę z ww. obowiązków jeżeli ten:

  • przejął wraz ze wszystkimi pracownikami zakład pracy chronionej w upadłości lub w likwidacji albo zagrożony likwidacją lub upadłością, z wyłączeniem przejęcia dokonanego na podstawie Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,;
  • przejął pracowników zakładu pracy chronionej w związku z podziałem lub nabyciem tego zakładu lub jego części albo w wyniku zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu pracy chronionej prowadzonego przez osobę fizyczną;
  • przejął w drodze darowizny, od osoby należącej w stosunku do niego do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, zakład pracy chronionej prowadzony przez jedną lub więcej osób fizycznych.

Decyzja wojewody, zwalniająca z obowiązków określonych w art. 28 ust 1 ustawy o rehabilitacji, może zostać wydana z zastrzeżeniem, iż pracodawca musi:

  • w dniu wystąpienia z wnioskiem o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej spełniać pozostałe warunki wskazane w art. 28 ustawy o rehabilitacji oraz
  • utrzymać zatrudnienie pracowników zakładu pracy chronionej w okresie roku od dnia wydania decyzji. 

O ile pierwszy z warunków uzyskania decyzji zwalniającej nie budzi wątpliwości, o tyle interpretacja drugiego z nich, który wymaga od pracodawcy utrzymania zatrudnienie pracowników ZPCHR w okresie roku od dnia wydania decyzji może przysporzyć pewnych problemów.

Jak słusznie zostało podkreślone w stanowisku Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 kwietnia 2012 r. (sygn. BON-I-52311-91-2-LK/2012) przejęcie pracowników może dotyczyć wszystkich lub jedynie grupy pracowników danego zakładu pracy chronionej. Stanowisko wskazuje natomiast jednoznacznie, iż obowiązek polegający na utrzymaniu zatrudnienia pracowników ZPCHR w okresie roku od dnia wydania decyzji dotyczy wyłącznie utrzymania zatrudnienia tych osób, które zostały przejęte z zakładu. 

Oznacza to, iż pracodawca zobowiązany jest do niedoprowadzenia do sytuacji, w której poszczególni przejęci pracownicy utracą u niego zatrudnienie. Chodzi tu przy tym o takie sytuacje, w których to pracodawca – niezależnie od przyczyny – rozwiązał umowę o pracę z przejętym pracownikiem lub gdy to pracownik, ze względu na naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków względem niego, rozwiązał umowę o pracę. Natomiast okoliczności, na które pracodawca nie ma wpływu, jak np. śmierć pracownika, nie będą skutkowały dla niego negatywnymi konsekwencjami.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK