| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Wiek pracownika a zdolność do zawarcia umowy o pracę

Wiek pracownika a zdolność do zawarcia umowy o pracę

Zatrudnianie osób w wieku do 16 lat jest dopuszczalne nie tylko w ramach stosunku pracy, ale także w ramach umów cywilnoprawnych. Jednak nie jest możliwe zawarcie z taką osobą umowy na czas nieokreślony ze względu na zakaz stałego zatrudniania dzieci do lat 16.

Przykład

Dwie osoby starają się o pracę w firmie: Magda ma 17 lat i nie posiada kwalifikacji zawodowych, Darek jest pełnoletni, ale ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (częściowo ubezwłasnowolniony). Gdyby firma zdecydowała się zatrudnić tych młodocianych na podstawie umowy o pracę, to: Magda stałaby się pracownikiem z chwilą podpisania umowy o pracę, Darek zostałby pracownikiem, gdyby jego przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na zawarcie umowy o pracę.

Z chwilą zakończenia nauki zawodu młodociany uzyskuje status zwykłego pracownika. Przestają go obowiązywać szczególne przywileje. Pracodawca powinien wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy.

Praca lub inne zajęcia zarobkowe wykonywane przez dzieci

Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają możliwość podejmowania pracy przez osoby w wieku do 16 lat nie tylko w ramach stosunku pracy, ale także w ramach umów cywilnoprawnych. Podjęcie przez dziecko działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej jest dopuszczalne tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka, a także za zezwoleniem właściwego inspektora pracy.

Podjęcie pracy lub innego zajęcia zarobkowego przez dziecko (zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) musi być każdorazowo poprzedzone wydaniem przez właściwego inspektora pracy stosownego zezwolenia dla podmiotu, który ma zamiar zatrudnić dziecko. Z wnioskiem o wydanie tego zezwolenia występuje podmiot prowadzący działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.

Natomiast zezwolenie wydane przez inspektora pracy powinno zawierać dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna oraz oznaczenie podmiotu prowadzącego daną działalność. Inspektor w zezwoleniu określa także rodzaj pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko; zatrudnienie dziecka poza zakresem wskazanym przez inspektora będzie oznaczało pracę dziecka bez wymaganego zezwolenia. Inspektor określa również dopuszczalny okres wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. Będzie to rzutowało na rodzaj umowy, na podstawie której będzie wykonywana przez dziecko praca, w tym okres, na który będzie mogła być zawarta umowa na czas określony lub ewentualnie umowa na okres próbny. Nie jest możliwe natomiast zawarcie umowy na czas nieokreślony ze względu na zakaz stałego zatrudniania dzieci do lat 16.

W każdym przypadku, niezależnie od rodzaju umowy, inspektor może cofnąć wydane zezwolenie.

Podstawa prawna:

  • art. 22, 190, 191, 195, 2001, 2002, 3045 Kodeksu pracy,
  • art.14, 300, 750 Kodeksu cywilnego,
  • rozporządzenie RM z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU z 1996 r. nr 60, poz. 278 ze zm.),
  • rozporządzenie MPiPS z 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (DzU nr 214, poz. 1808).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 15 maja 1972 r. (III CRN 83/72, OSNC 1973/2/30).

 

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agata Wąsowska

Ma ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi - konsultant, doradca personalny, mentor i trener. Specjalizuje się w projektach dotyczących strategii działów personalnych, przywództwa, coachingu i mentoringu kadry menedżerskiej, modeli kompetencyjnych, budowy efektywnych zespołów, planowania karier, zarządzania talentami oraz wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządzania. Od 2005 roku współzałożyciel i Partner Zarządzający w Evolution the Human Capital Company. Przez kilka lat współpracowała z dwiema brytyjskimi firmami konsultingowymi People Partnering i Telos Partners jako Starszy Konsultant. Wcześniej odnosząc sukcesy zawodowe pełniła funkcję Dyrektora Personalnego na Polskę i kraje nadbałtyckie w firmie Avon Cosmetics. Agata współtworzyła plan szkoleń dla regionu Europy Centralnej i Wschodniej oraz pełniła rolę coacha dla Menedżerów Personalnych. Rozwój kariery zawodowej w kierunku zarządzania i rozwoju kapitału ludzkiego rozpoczęła w ORFE (Europejski Dystrybutor Farmaceutyczny). Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia mentorów „PROMENTOR”. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach archeologia i historia oraz Uniwersytetu Illinois na kierunku zarządzanie biznesem i zasobami ludzkimi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK