| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Na jakich warunkach zatrudniać młodocianego, który ukończył naukę zawodu

Na jakich warunkach zatrudniać młodocianego, który ukończył naukę zawodu

Zatrudniamy pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. W czerwcu 2012 r. ukończył on naukę w szkole zawodowej. Co mamy zrobić, jeżeli dalej chcemy go zatrudniać? Czy jego umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego rozwiązuje się automatycznie wraz z ukończeniem szkoły, czy trwa dalej? Jak ustalić mu wynagrodzenie po zakończeniu nauki? Czy musimy go wyrejestrować z ZUS i ponownie zarejestrować jako zwykłego pracownika?

Specjaliści dopuszczają w tych okolicznościach dwa warianty:

  • rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na mocy porozumienia i zawarcie kolejnej, tym razem zwykłej umowy o pracę, jeśli taka jest intencja stron,
  • zmianę umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w zwykłą umowę o pracę w drodze porozumienia zmieniającego albo wypowiedzenia warunków pracy i płacy wręczonego przez pracodawcę.

Niezależnie od tego, które rozwiązanie wybiorą strony, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego traci swój specjalny charakter z chwilą zdania przez młodocianego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Należy uznać, że wówczas umowa z młodocianym przekształci się w zwykłą umowę o pracę. W konsekwencji, od dnia przypadającego po zaliczeniu egzaminu takiemu pracownikowi przysługuje miesięcznie wynagrodzenie za pracę w wysokości co najmniej 80% wynagrodzenia minimalnego – dla osób w pierwszym roku pracy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy; w 2012 r. 80% minimalnego wynagrodzenia wynosi 1200 zł (art. 6 ust. 2–3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Pracownik młodociany podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu na zasadach obowiązujących w odniesieniu do pracowników. Kod tytułu ubezpieczenia, który należy wskazać w dokumentacji składanej do ZUS za takiego ubezpieczonego, to 01 20 xx (pracownik młodociany). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie wprowadza własnej, szczegółowej definicji pojęcia „pracownik młodociany”, dlatego w celu ustalenia obowiązku ubezpieczeniowego należy zastosować definicję wskazaną w Kodeksie pracy. Oznacza to, że za pracownika młodocianego uważa się każdą osobę w wieku od 16. do 18. roku życia, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (art. 190 § 1 Kodeksu pracy).

Płatnik ma obowiązek zgłosić pracownika młodocianego do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Obowiązek ten powstaje, tak jak w przypadku wszystkich innych pracowników, od dnia zawarcia stosunku pracy.

Wyrejestrowania pracownika młodocianego płatnik dokonuje również w 7-dniowym w terminie od:

  • dnia rozwiązania stosunku pracy lub
  • dnia następującego po dniu ukończenia 18. roku życia.

Jeżeli po ukończeniu przez młodocianego 18. roku życia stosunek pracy trwa nadal, wówczas należy zgłosić tę osobę do ZUS ze zwykłym pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx, z tą samą datą, z którą został wyrejestrowany z ubezpieczeń jako pracownik młodociany (z kodem tytułu ubezpieczenia 01 20 xx).

PRZYKŁAD

Młodociany, zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu, 6 czerwca ukończył 18 lat, a 29 czerwca zdał pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (ukończył naukę zawodu). Pracodawca ma obowiązek wyrejestrować go na formularzu ZUS ZWUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 01 20 xx, jako datę wyrejestrowania wskazując 7 czerwca. Jednocześnie musi go zgłosić do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx, z tą samą datą – czyli 7 czerwca. Wyrejestrowanie pracownika młodocianego i zarejestrowanie go na ogólnych zasadach z tą samą datą spowoduje, że w dokumentacji będzie wykazana ciągłość ubezpieczenia, która jest zgodna ze stanem faktycznym. Jednak pracodawca nadal musi wypłacać temu pracownikowi ryczałtowe niskie stawki wynagrodzenia właściwe dla pracowników młodocianych aż do 29 czerwca, a od 30 czerwca przynajmniej 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK