| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Kiedy powstaje obowiązek dokonywania wpłat na PFRON

Kiedy powstaje obowiązek dokonywania wpłat na PFRON

Obowiązek comiesięcznych wpłat na PFRON ma charakter powszechny. Powstaje z mocy prawa z chwilą zatrudnienia odpowiedniej liczby osób – nie jest konieczne w tym zakresie wydanie decyzji administracyjnej.

Kolejny krok to obliczenie różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy. Otrzymany wynik należy pomnożyć przez kwotę stanowiącą 40,65% przeciętnego wynagrodzenia. Przez pojęcie przeciętnego wynagrodzenia należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.). Otrzymany iloczyn będzie stanowił kwotę podlegającą wpłacie na Fundusz w danym miesiącu z tytułu nieosiągnięcia 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych może zostać obniżony tym pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników ze schorzeniami, które zostały enumeratywnie wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (DzU nr 124, poz. 820 ze zm.). Schorzenia te to np. choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane.

Należy pamiętać, że na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy o rehabilitacji państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, od 2008 r. obowiązuje ten sam 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, od którego zależy obowiązek wpłat na PFRON. Natomiast dla pracodawców będących publicznymi i niepublicznymi szkołami wyższymi, wyższymi szkołami zawodowymi, publicznymi i niepublicznymi szkołami, zakładami kształcenia nauczycieli oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i resocjalizacyjnymi ustawodawca przewidział przedmiotowy wskaźnik na niższym 2% poziomie (art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji). Artykuł 21 ust. 2c ustawy o rehabilitacji dla powyższej grupy pracodawców przewiduje także szczególny sposób obliczania wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jest on sumą wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania. Wskaźnik wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy niepełnosprawnych oznacza ich udział procentowy w liczbie ogółem odpowiednio: wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, według stanu w roku ubiegłym.

Z obowiązkowych wpłat na PFRON ustawa o rehabilitacji zwalnia publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi, a także pracodawców prowadzących zakład pracy będący w likwidacji albo co do którego ogłoszono upadłość.

Zobowiązanie dotyczące wpłat na PFRON przedawnia się po upływie 5-letniego okresu określonego w art. 70 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK