| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Treść regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych a pomoc indywidualna

Treść regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych a pomoc indywidualna

Pomocy indywidualnej udziela się na wniosek. Dlatego w regulaminie należy określić także treść wniosku, który powinien zawierać m.in. imię i nazwisko wnioskodawcy i numer PESEL, a w razie jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Regulamin powinien też zawierać katalog osób uprawnionych do ubiegania się o udzielenie pomocy indywidualnej, do których należą:

  • osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie na podstawie stosunku pracy lub umowy o pracę nakładczą, w tym przebywające na urlopach bezpłatnych oraz urlopach wychowawczych; osoby niepełnosprawne będące uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w tym zakładzie; osoby niepełnosprawne – niepracujący byli pracownicy tego zakładu (na finansowanie wydatków związanych z ich rehabilitacją społeczną i leczniczą),
  • rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przebywających na koloniach, obozach oraz turnusach rehabilitacyjnych.

Pomocy indywidualnej udziela się na wniosek. A zatem w regulaminie należy także określić treść wniosku, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • nr PESEL, a w razie jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • cel, kwotę oraz formę wnioskowanej pomocy,
  • uzasadnienie udzielenia pomocy – warto tutaj zwrócić uwagę, aby wpisywane uzasadnienia faktycznie wskazywały na zasadność poniesienia danego wydatku przez wnioskodawcę; wpisanie w uzasadnieniu jedynie sformułowania „refundacja zakupu leków” może zostać uznane przez organy przeprowadzające kontrolę za niewystarczające; uzasadnienie powinno być szczegółowe,
  • oświadczenie o dochodzie i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pracodawca może załączyć do regulaminu wzór wniosku o udzielenie pomocy – takie rozwiązanie z pewnością ułatwi zarówno pracodawcy rozpatrywanie takiego wniosku, jak i pracownikom ubieganie się o udzielenie pomocy. Ani przepisy ustawy, ani rozporządzenia nie zobowiązują pracodawcy do powoływania osobnej komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy indywidualnej. W związku z powyższym kwestia jej istnienia, składu i sposobu powoływania powinna być ustalona w regulaminie wydatkowania środków zfron.

Pomoc indywidualna może zostać udzielona w formie pomocy bezzwrotnej albo nieoprocentowanej pożyczki, która następnie może zostać częściowo lub całkowicie umorzona w przypadku, gdy została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego w regulaminie mogą znaleźć się zapisy wskazujące warunki, jakie należy spełnić, aby pożyczka mogła zostać umorzona.

W regulaminie należy także określić warunki przyznania pomocy oraz jej wysokość. Przepisy rozporządzenia przewidują, że wysokość przyznanej pomocy zależy od sytuacji materialnej i losowej wnioskodawcy. Pracodawca może ustanowić warunek, że pomoc nie może być przyznana tej samej osobie więcej niż 2 razy w ciągu roku kalendarzowego. Nie może natomiast uzależniać udzielenia pomocy np. od wymiaru zatrudnienia. Taki zapis byłby sprzeczny z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie wydatki ponoszone z zfron powinny być udokumentowane, a zatem także pomoc indywidualna, w tym również pożyczki. W związku z powyższym warto określić w regulaminie, na podstawie których dokumentów pomoc indywidualna może zostać udzielona, np. faktury, rachunki, umowy sprzedaży. Na wypadek kontroli lepiej mieć udokumentowane wszelkie wydatki finansowane ze środków zfron, w tym także pomoc indywidualną, niż narazić się na ryzyko zarzutu ze strony organów przeprowadzających kontrolę.

Pracodawcy dysponujący środkami zfron mają obowiązek ustanowić zakładowy regulamin wydatkowania zfron. Dlatego warto, aby oprócz jego obligatoryjnej treści (określonej przepisami ustawy o rehabilitacji oraz rozporządzenia) znalazły się w nim również zapisy, które ułatwią pracodawcy przyznawanie pomocy indywidualnej oraz w sposób precyzyjny określają zasady ubiegania się o nią przez osoby niepełnosprawne.


Polecamy artykuły

Autor:

doradca ds. prawnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło:

POPON
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK